0
Očekávání úspěchu

Očekávání úspěchu

16. března 2022

Setkali jste se už někdy s lídry, kteří neměli důvěru ve svůj tým? Jak vypadaly jejich typické výsledky?

Lidé v týmu totiž vycítí, když lídr nevěří v jejich schopnost uspět, a tento nedostatek důvěry si může vyžádat svou daň v podobě nižšího zapojení a horších výsledků.

Angažovanost týmu se zvyšuje, když vidí, že se mu daří. A pokud vedení lidem nevěří, že by mohli uspět, proč by se vůbec měli namáhat? Pomozte svému týmu dosáhnout výjimečných výsledků tím, že nastavíte očekávání úspěchu.

Víra, že to můžete dokázat, je polovinou úspěchu. Coby lídr týmu dávejte otevřeně najevo, že máte důvěru ve své lidi a jejich úsilí. Oceňujte snahu a vyzdvihujte konkrétní zásluhy. Vytvořte emoční prostředí naplněné vysokým očekáváním.

Položte si v týmu otázku: „Co pro nás znamená úspěch?“ Pokud nevíte, na co přesně cílíte, nemůžete ani očekávat, že toho dosáhnete. Jasně si definujte, z čeho se pro vás skládá úspěch, a společně si v týmu dohodněte podmínky. Jedním ze způsobů, jak si definovat pomyslnou cílovou pásku je formulace „z X do Y dokdy“. Cíle by měly přinášet odpověď na tyto otázky? Kde jsme teď? Kde chceme být? Jak se tam dostaneme?

Pokud zjistíte, že je váš cíl příliš ambiciózní, upravte podmínky pro úspěšný výsledek tak, aby byl dosažitelnější. Je dobré vytyčovat cíle tak, aby tým musel napnout síly, ale nedávejte si schválně takové cíle, které hodláte naplnit jen z poloviny.

Chris McChesney ve své knize 4 disciplíny realizace uvádí: „Mnozí věří, že výsledky se dostavují díky zapojení lidí. Souhlasím. Také si ale uvědomme, že výsledky podporují další zapojení. Nic nemá na morálku a osobní angažmá takový vliv, jako když člověk vidí, že se práce daří.“

Vytvořte podmínky předznamenávající úspěch tím, že budete věřit svému týmu, nadefinujete si, jak má úspěch vypadat, a podle potřeby budete jednotlivé cíle upravovat.