0
Nové programy pro rok 2017

Nové programy pro rok 2017

5. ledna 2017

Začátkem tohoto roku posílí naše nabídka řešení v oblasti leadershipu a důvěry. 

Připravili jsme programy, které jsou především praktické
a zaměřují se na zvýšení osobní důvěryhodnosti, na posílení schopnosti vést sebe sama i druhé – týmy, zaměstnance pracující v kontaktu se zákazníky či mladé lidi generace Y, tzv. mileniály.

Nová verze semináře Důvěra

Program Důvěra je dnes aktuálnější než kdykoli dříve. Pomáhá organizacím budovat kulturu s vysokou mírou důvěry založenou na spolupráci a zapojení, jejímiž výsledky jsou vyšší rychlost a nižší náklady. Nová verze programu se zaměřuje hlavně na posílení důvěry v pracovních týmech. 

7 návyků pro manažeryRozšíření programu 7 návyků: 7 návyků pro manažery

Dvoudenní intezivní, velmi praktický seminář, který vychází z programu osobního vedení 7 návyků skutečně efektivních lidí, avšak návyky jsou v tomto semináři zaměřeny na oblasti, které se týkají role manažera a to jak v rovině vedení sebe sama, tak v rovině vedení druhých.

Jak získat věrné zákazníkyNový seminář Jak získávat věrné zákazníky

Jednodenní seminář pro vedoucí pracovníky obsluhy, na kterém si osvojí principy a postupy nezbytné k tomu, aby si dokázali získat srdce svých zaměstnanců a zákazníků. Manažeři získají jasnou představu o tom, jak jít příkladem, učit a upevňovat empatii, zodpovědnost a velkorysost.


Jak pracovat s mileniályNový workshop Jak pracovat s mileniály

Půldenní workshop pomůže manažerům pochopit, jaké jsou výzvy spolupráce s mileniály a jaké ověřené dovednosti by měli sami uplatňovat, aby společně dosáhli požadovaných výsledků.