0
Nízké zapojení lidí jako indikátor chybějící důvěry ve firmě

Nízké zapojení lidí jako indikátor chybějící důvěry ve firmě

10. února 2020

„Schopnost vytvářet a šířit důvěru je projevem skutečného leadershipu, dovedností, která
z manažera dělá lídra.“

- STEPHEN M. R. COVEY,
  autor knihy Důvěra: jediná věc, která změní vše

Neangažovaní zaměstnanci nedávají do práce své nadšení, talent a energii. Existuje mnoho důvodů, proč lidé nejsou zapojeni, ale podle výzkumů klíčovou příčinou bývá nedostatek důvěry v organizaci, předně pak nedůvěra ve vztahu zaměstnance a nadřízeného.

Každý lídr ví, že zapojení zaměstnanci jsou primárním předpokladem pro dosažení výsledků. Víte ale, že:
  • když v organizaci vzroste důvěra, zvyšuje se spolu s ní i angažovanost zaměstnanců a takto spirála stále stoupá vzhůru?*
  • desetiprocentní nárůst důvěry uvnitř organizace má na spokojenost zaměstnanců stejný dopad jako navýšení platu o 36 % největším hnacím motorem pro zapojení zaměstnanců je celková důvěra lidí v organizaci? Nejdůležitějším faktorem je pak důvěryhodný vztah s přímým nadřízeným. 
  • zapojení zaměstnanců se nezlepší, když se na ni přímo zaměříte? Zapracujete na důvěře a zlepší se i zapojení. Zamyslete se nad tím − v prostředí, které neoplývá důvěrou, se vám nepodaří lidi vtáhnout do hry.

Důvěra je funkcí věrohodnosti a chování. A chování je největší devíza. Osvícení lídři a organizace si to začínají uvědomovat. Rychlost důvěry je jazyk, rámec a proces, který dokáže zvýšit nasazení lidí. 

 

 
 
Více informací:

Seminář Leading at the Speed of Trust 
Seminář Speed of Trust - základy
Rozvojový program 4 základní role leadershipu

* Studie: Dublin University Business School