0
Nejlepší dárek pro vaše zaměstnance – buďte jim výjimečným lídrem

Nejlepší dárek pro vaše zaměstnance – buďte jim výjimečným lídrem

9. prosince 2020

Pokud chcete svým zaměstnancům dát něco, co přetrvá i v novém roce, darujte jim výjimečného lídra.

S vánočním časem je spojené s obdarovávání. Pro mnohé není dávání dárků jen tradicí, ale navenek tím vyjadřují, jak si druhého váží. Hledání dokonalého daru věnují hodně času, energie a úsilí. Předávání dárků pak často proniká i na pracoviště. Lídři dávají dárky lidem ve svém týmu. Nechci v žádném případě potírat tradice. Beze všeho kupujte svým lidem dárky, ale mějte přitom na paměti, že za krátkou dobu mohou být vaše dárky jen mlhavou vzpomínkou.

Pokud chcete svým zaměstnancům dát něco, co přetrvá i v novém roce, darujte jim výjimečného lídra. Kdepak, tento dar není zabalen do nóbl balícího papíru. Nepřináší žádný moment překvapení při rozbalování. Takový dar se utváří po malých krůčcích, každý den. Nemusíte ani sahat hluboko do kapsy a přitom obrovsky pomůže zvýšit zapojení zaměstnanců. Představuji vám sedm darů, které jako výjimečný lídr, můžete dát svým zaměstnancům:

Dejte jim zodpovědnost

Asi nemůžete svým zaměstnancům darovat akcie společnosti, ale přesto mohou mít „něco svého“ – můžete jim předat zodpovědnost za určitý úkol, projekt, proces nebo klienta. Výjimeční lídři vědí, že zodpovědnost přináší nasazení. Takový dar se nedává jen tak bez rozmyslu. Právě naopak – velký důraz se klade na pečlivý výběr. Je třeba posoudit rizika, zvážit možnosti, rozmyslet si, jak nejlépe danou osobu podpořit, podle potřeby poradit a přenechat odpovědnost. Když svým lidem přenecháte zodpovědnost, velmi to pomůže zvýšit jejich nadšení a nasazení.

Dejte jim něco nebo někoho, komu mohou důvěřovat

Výjimeční lídři vědí, že důvěra ovlivňuje vše, co dělají. Zatímco vysoká míra důvěry inspiruje ke kreativitě a zapojení, nedostatek důvěry narušuje vztahy, podkopává výsledky a odhodlání. Výjimeční lídři si uvědomují, že důvěra se nerozdává na počkání. Tento dar nelze zabalit do papíru a jednou za rok položit pod stromeček. Je to neustálá snaha, která se neopírá o slova, ale činy.

Dejte jim vizi, která bude stát za to

Výjimeční lídři nabízí jasnou představu o týmovém poslání a směřování organizace. Nesnaží se jen udržet status quo, ani nereagují na každý popud. Ale motivují lidi k tomu, aby u všeho, co dělají, věděli také „proč“ to dělají. Takoví lídři si uvědomují, že když je toto „proč“ něco opravdu velkého, dokáže jejich tým překonat každou překážku.

Dejte jim systémy, které fungují

Výjimeční lídři vytvářejí systémy, které lidem pomáhají uspět. Nevyžadují ke schválení tři podpisy tam, kde stačí jeden. Nechtějí po svých podřízených, aby sepisovali zprávy, které nikdo nečte, nebo chodili na porady, které nemají valný užitek. Nevytvářejí systémy, které vyžadují zbytečnou starost a energii. Špatně nastavené systémy jsou nejlepší cestou, jak z lidí vysát energii a pohřbít jakoukoli snahu.

Nechte je mluvit do procesu

Výjimeční lídři vědí, že lidé potřebují být vyslyšeni. Takže se jich ptají na názor, vybízejí je, aby se podělili o své postřehy, a pak je také berou v potaz. To neznamená, že musí na každý návrh nějak reagovat. Zkrátka jen dávají svým lidem možnost vyjádřit se k věci a s respektem je vyslechnou.

Dejte jim šanci stát se lepší verzí sebe samých

Výjimeční lídři vytvářejí prostředí, kde se jejich podřízení mohou učit, růst a rozvíjet. Neomezují možnosti osobního rozvoje na několik málo „vyvolených“, a neinvestují do školení, které přináší jen okamžitou návratnost investice. Namísto toho volí cestu dlouhodobějšího užitku a snaží se zjistit, kde se ostatní nacházejí, kam se chtějí dostat a jak jim v tom mohou nejlépe pomoci.

Dejte jim možnost ochutnat úspěch (a to velký úspěch)

Výjimeční lídři vědí, že lidé chtějí uspět. Chtějí mít pocit, že je jejich práce důležitá. Hodně lidí však bohužel každý den chodí do práce s tím, že snad nějak přežijí další poradu, nic nepokazí a přečkají další pracovní den bez újmy. Tito lidé se nesnaží vyhrát – snaží se neprohrát. Výjimeční lídři vědí, že úspěch je důležitý. Úspěch žene jednotlivce, týmy i organizace kupředu. A úspěch často plodí další úspěch. Proto vytvářejí svým lidem příležitosti uspět.

Můžete jít a koupit svým zaměstnancům přání, něco milého tam napsat nebo zabalit vhodně zvolený dárek. Ale pak, až opadne kouzlo okamžiku, slibte sami sobě, že svým zaměstnancům dáte ten nejlepší dárek – budete usilovat o to, být výjimečným lídrem. Ano, bude to chtít, abyste změnili své chování, začali jinak uvažovat nebo se naučili pár nových dovedností, ale z dlouhodobého hlediska na tom všichni vydělají. Za deset let si vaši zaměstnanci nebudou pamatovat dárek, který jste jim dali na Vánoce, ale budou si pamatovat dobré vedení a budou si toho vážit.

Neupírejte jim ani sobě tento dar.

Hodně štěstí, Patrick.
Patrick Leddin, Ph.D. 
Profesor, Univerzita Vanderbilt
Konzultant, FranklinCovey Co.
Spisovatel

Semináře a webináře pro veřejnost

25. 5. 2023 Velké Pavlovice - Penzion André

2+1 dny, 9.00-17.30

Seminář

4 základní role leadershipu

Lektor programu: Radek Maňásek

Rozvojový program pro lídry ve středních a vyšších manažerských pozicích

14. 4. 2023 Hotel Zámek Berchtold  (15. km D1)

1 den, 9.00-17.30

Seminář

6 klíčových kompetencí pro vedení týmu

Lektor programu: Radek Maňásek

Praktický seminář rozvíjející nezbytné dovednosti začínajících manažerů, vedoucích a lídrů týmů a dalších členů liniového managementu