0
Nejdůležitější vlastnosti lídra pro rok 2023

Nejdůležitější vlastnosti lídra pro rok 2023

6. ledna 2023

Rok 2022 byl další z bouřlivých let, a zatímco přemýšlím o výzvách uplynulých 12 měsíců, dívám se také dopředu. 

Jednou z věcí, nad nimiž jsem se zamýšlel, byla otázka, které principy v oblasti vedení budou v novém roce nejdůležitější. Někdy se zdá, že téma vedení je natolik obsáhlé a zdrcující, že může být obtížné zúžit oblast zájmu. Nejlepším způsobem, jak se posouvat v v roli lídra, zejména v nejistých podmínkách, je zaměřit se vždy jen na několik aspektů vedení.

Schopnost inspirovat

První vlastností lídra, která je podle mého názoru naprosto zásadní, je schopnost inspirovat. Lídr, jenž neustále hledá způsoby, jak inspirovat své týmy a kolegy, představuje nesmírný přínos. Zaměstnanci, kteří pociťují inspiraci, jsou angažovanější v rámci své práce, mají větší sounáležitost s firmou a cítí, že mohou lídrovi, jenž jim inspiraci poskytuje, důvěřovat.

Jedním z lídrů, kteří skutečně ztělesňují schopnost inspirovat, je předseda představenstva a generální ředitel společnosti Microsoft Satya Nadella. Nadella je ve světě byznysu legendou známou pozoruhodným stylem vedení, v němž jsou na prvním místě lidé. Každý týden začíná Satya schůzku s vrcholovými lídry představením úspěchů některého ze zaměstnanců. Jde o projev vděčnosti danému zaměstnanci za jeho individuální přínos a inspiruje to ostatní, aby se učili a rostli. Nadellův empatický styl vedení také přispívá k tomu, že si uvědomuje hodnotu svého týmu.

Vytváření důvěry

Důvěra je další podstatnou vlastností, jež jde do značné míry ruku v ruce se schopností inspirovat, a jsem přesvědčen, že jedna bez druhé neexistuje. Výjimeční lídři jsou schopni vytvořit všeobecnou důvěru mezi všemi klíčovými osobami v organizaci. Co to však obnáší? Ve skutečnosti není vytvoření důvěry nijak složité. 


Lídři rozvíjí důvěru tím, že udělají to, co řeknou,
a uprokazují tím svou integritu.
Důležité je také
, aby naslouchali kolegům a spolupracovníkům
a posilovali postavení svých zaměstnanců.

Ve společnosti FranklinCovey je jedním z mnoha lidí, s nimiž mám to štěstí pracovat, Jennifer Colosimo, prezidentka naší obchodní divize. Jennifer vede svůj tým js jasným cílem a zajišťuje aby její tým měl podmínky pro realizaci klíčových aktivity a dosahování skvělých výsledků. Ve společnosti FranklinCovey je dobře známá jako lídr, který je přístupný a záleží mu na každém zaměstnanci. V naší organizaci vytvořila kulturu důvěry, v níž zaměstnanci cítí podporu jak na cestě k úspěchu a růstu, tak při nezdarech.

Prosazujte své poslání   

Poslední vlastností, která je stejně důležitá jako první dvě, je schopnost je schopnost sjednotit tým nebo organizaci k naplňování vašich cílů. Jinými slovy, abyste mohli účinně prosazovat své poslání. Prvním krokem je sdělit své poslání členům týmu a zaměstnancům a podělit se o něj způsobem, který ukazuje vaše odhodlání. Ve svou misi nebo cíl musíte věřit nejprve vy sami, než budou ostatní následovat vašeho příkladu. Zde se uplatní vaše schopnost inspirovat a vytvářet důvěru. Pokud víte, jak inspirovat členy svého týmu a zaměstnance, a vybudovali jste základy důvěry, vaši kolegové vás budou chtít přirozeně následovat. 

Když přichází řeč na to, jak skvěle prosazovat své poslání, okamžitě jsem si vzpomněl na generálního ředitele společnosti Disney Boba Igera. Během svého působení ve společnosti Disney se Bob důsledně a ostře zaměřil na zlepšování a společnost prošla několika transformacemi, včetně nákupu několika filmových produkčních společností, jako jsou Marvel, Pixar a Lucasfilm, rozšíření zábavních parků Disney po celém světě a spuštění digitální streamovací platformy Disney+. Jak mnozí z vás pravděpodobně vědí, Bob byl právě požádán, aby se po odchodu do důchodu v roce 2020 do funkce generálního ředitele společnosti Disney vrátil, což podtrhuje jeho hluboký závazek vůči společnosti a jeho ochotu hájit poslání společnosti Disney. 

Zlepšování a zdokonalování

Jak se tedy můžete jako lídr pokusit tyto vlastnosti zlepšit a dále posunout? Můžete začít tím, že zpomalíte a vytvoříte si v rámci dne nebo týdne prostor pro osobní reflexi a hodnocení. Doporučuji, abyste si cíleně vyhradili čas a naplánovali si ho v týdenním kalendáři. Zeptejte se sami sebe, jak si v pozici lídra vedete a jak si vede vaše organizace. Buďte k sobě upřímní a otevření. Zapište si své myšlenky a stanovte si osobní cíle, jak se budete snažit více inspirovat, vytvářet důvěru a prosazovat své poslání.

Každý týden si v čase vyhrazeném na osobní reflexi změřte své úsilí a výsledky v porovnání se svými cíli. Nenechte se chytit do pasti výčitek svědomí, pokud to s vaším úsilím nebude dokonalé, ale buďte trpěliví a vytrvejte!

Kromě toho se snažte být vzorem v oblasti spolehlivosti a zvídavosti. Požádejte o zpětnou vazbu a zapojte do důležitých rozhodnutí ty, kterým důvěřujete. Ani ti nejlepší lídři nemají pokaždé odpověď na všechno. Místo toho vědí, koho požádat o pomoc, a jsou otevřeni diskusi s ostatními při řešení problémů.

Doufám, že se vám v roce 2023, bude dařit růst a vést svou organizaci a týmy přes všechny překážky, na které narazíte.

Autorem článku je Paul Walker

 

Paul Walker

Paul Walker

CEO společnosti FranklinCovey
Více
LinkedIn