0
Návyky do života

Návyky do života

3. května 2016

Jak děti nejlépe připravit na to, aby věděly, čeho chtějí
v životě dosáhnout, a aby toho dosáhly? Navštívili jsme základní školu v Hradci Králové...

Na Den 7 návyků do ZŠ a MŠ Pohádka přijely na čtyři desítky zástupců ze škol z Čech i Slovenska, aby se podívaly, jak program I ve mně je lídr funguje v praxi a co vlastně 7 návyků znamená pro samotné žáky.

Děti se ve škole mimo jiné učí stanovovat si krátkodobé a dlouhodobé cíle, hodnotit vlastní práci a dávat zpětnou vazbu celému týmu, chválit sebe i úspěch kamaráda, nabízet pomoc a být zodpovědnými za role, které zastávají… Také ví, že je důležité „začínat s myšlenkou na konec“, co jsou "velké kameny", co přináší synergie a že dlouho zapomínat na ostření pily se nevyplácí.

Program I ve mně je lídr vychází z filosofie osobního rozvoje 7 návyků skutečně efektivních lidí a ze základních principů leadershipu. Rozvíjí schopnosti vést sebe sama a staví na přesvědčení, že každé dítě má přirozený talent a potenciál. Program vede žáky k zodpovědnosti za vlastní chování a výsledky, k samostatnosti, respektu a spolupráci a podporuje jejich sebedůvěru.

Setkání se konalo rámci akce Leadership Days, kterou pořádají všechny školy na světě zapojené do programu I ve mně je lídr (The Leader In Me).

Hledáte inspiraci pro vaši školu? Ať už jste ředitel, učitel nebo rodič, dejte nám vědět, program vaší škole rádi představíme. 

mandyska_1 SAM_4661 žáci představují třídu