Máte v obchodním týmu prodejce, nebo důvěryhodné poradce?

Změňte myšlení a styl prodeje vašich obchodníků.

Přihlaste se na informativní webinář, webinář je zdarma.

V dnešní době obchodníkům nestačí naučené věty a techniky, tradiční způsoby prodeje už jsou překonány. Zákazníci mají dostatek informací o nabídce i konkurenci, a tak prodejci většinou neuspějí, i když prosazují svá řešení sebepádnějšími argumenty.

Co tedy funguje? Obchodníci by měli svou nabídku přizpůsobit potřebám zákazníka. Jeho skutečné potřeby zjistí, pokud přicházejí v roli důvěryhodných poradců se záměrem pomoci zákazníkovi dosáhnout požadovaných výsledků. 

Prodejním přístup FranklinCovey – Helping Clients Succeed

Program Helping Clients Succeed pomáhá obchodníkům změnit jejich dosavadní způsob myšlení a přejít od tradičního transakčního stylu prodeje na konzultativní prodej.

Obchodníci si osvojí postupy a dovednosti, díky kterým budou schopni efektivně zjišťovat a pochopit skutečné potřeby klienta, budovat s ním důvěryhodný vztah a společně pak vytvářet oboustranně přínosné řešení.

Program získal řadu prestižních ocenění v oblasti prodeje. Zaměřuje se na různé fáze prodejního cyklu: Naplňte svůj obchodní plán, Ohodnoťte své obchodní příležitosti a Uzavřete obchod.

 

Webinář – představení Helping Clients Succeed

13. 4., 14:00, 60 minut, zdarma

Pozvánka

 

Další webináře

Další články