0
Management vs. leadership: věčné téma

Management vs. leadership: věčné téma

24. září 2018

Je to opravdu ještě téma k diskuzi? Sami si odpovězte, zda jste vůbec někdy chtěli pracovat spíš pro manažera než pro lídra. Nejde přitom o to, co byste bývali potřebovali, ale co jste chtěli.

O tom není třeba dlouze diskutovat. Nikdo nikdy neřekl: „Šéfe, přál bych si, abyste mě více řídil.“ Vážně se ptám: opravdu to ještě řešíme?

My jsme vlastně – dokonce i v rámci vlastní společnosti – přední světoví odborníci na toto téma.

Ve FranklinCovey právě pracujeme na nové knize. Je to jedna z věcí, ve které vynikáme. Kdo jiný než FranklinCovey by měl psát knihu o tom, jak mohou týmoví lídři, kteří jsou často ve vedoucí pozici nováčky, dodržovat šest stěžejních postupů pro úspěch celého týmu.

O obsahu knihy nediskutujeme. Jasně jsme dospěli k šesti postupům, nikoli sedmi nebo pěti. Příběhy, data, průzkum a případové studie u klientů – vše máme pěkně připravené. Autoři knihy Todd, Victoria a Rob na tom usilovně pracovali, máme vydavatele a je stanoven čas vydání (podzim 2019).

O čem tedy diskutovat, ptáte se? O ničem menším než o názvu knihy.

Někteří z nás by novou knihu nazvali Každý si zaslouží výjimečného manažera. Jiní jsou spíše pro název Každý si zaslouží výjimečného lídra.

Slovy jednoho moudrého holohlavého muže (schválně hádejte: Stephen R. Covey, nebo Seth Godin?) řídit můžete věci, lidi musíte vést. Management je důležitý, až zásadní. Rozpočty. Plány. Zařízení. Zásoby. To vše je třeba řídit. Lidé, nejcennější hodnota každé organizace (nevyčíslitelného rozměru), nepotřebují ani nechtějí být řízeni. Ovšem potřebují a chtějí být vedeni. K čertu vždyť i já, padesátiletý výkonný vedoucí v globální společnosti s nemalou odpovědností, stále jednoznačně potřebuji, a hlavně chci být veden. Jsem lídr, ale i tak potřebuji někoho, kdo povede mě.

Žádná správní rada nechce být řízena investory nebo akcionáři.

Žádný výkonný ředitel nechce být řízen správní radou.

Žádný člen týmu nechce být řízen vedoucím.

Ani recepční nechce být kýmkoli řízen.

A když už jsme u toho, ani mí tři synové nechtějí, aby je jejich otec řídil. Darebáci! (Nejstarší syn studuje taktiky kolektivního vyjednávání a po nocích koučuje své dva mladší bratry. Na mou duši! Věděl jsem, že je nemáme nechávat všechny tři v jednom pokoji, i když je velký dost.)

Nikdo nechce být řízen, byť to někteří potřebují, ale všichni chtějí být vedeni.

Scott Miller


O autorovi

Scot MulerScott J. Miller je výkonným ředitelem oddělení Business Development a marketingovým ředitelem společnosti FranklinCovey. Ve společnosti působí již 20 let, z toho
12 let v kontaktu s tisíci lektory a konzultatnty FranklinCovey
po celém světě.