0
Loajalita

Loajalita

18. května 2018

STEPHEN R. COVEY

Jednou jsem tento příběh (Ostudné pokrytectví) vyprávěl při prezentaci. Po skončení za mnou přišel zástupce výkonného ředitele velké banky a povídá: „Mám podobnou zkušenost. Jednou jsem při návštěvě pobočky narazil na opravdu mizernou obsluhu jedné z pokladních. Stěžoval jsem si na ni u vedoucího oddělení. Všichni vedoucí jsou většinou úplně vedle jenom z pouhé mé přítomnosti. Ale tento vedoucí řekl: ‚Mrzí mě, že jste nebyl spokojen. Přitom ona je výborná. Zavolám ji a společně to probereme. Můžete říct přímo jí, že jste nebyl s obsluhou spokojen.‘“

Zástupce ředitele řekl vedoucímu oddělení, ať ji nevolá a vyřídí to s ní sám. „Jen jsem chtěl, abyste to věděl. Nechci s tím nic mít.“ Na to ale vedoucí oddělení odvětil: „Ale být to já, tak bych s tím chtěl mít co do činění. Kdybyste byl na místě té pokladní, nechtěl byste o tom vědět?“ Představte si, jakou odvahu musel tento muž projevit, když jednal se zástupcem výkonného ředitele takto napřímo a poctivě. Odpověď byla jednoznačná: „Ano, asi ano.“
„Tak já ji sem pozvu.“
Společně s pokladní to potom probrali. Ta žena dostala zpětnou vazbu a celá záležitost se vyřešila zodpovědným způsobem.

Pak ještě dodal: „Když jsme později vybírali ředitele pro jednu z našich poboček, navrhl jsem tohoto vedoucího oddělení – jenom na základě této jedné zkušenosti. Byl jsem přesvědčen, že když prokázal takovou odvahu, čestnost a loajalitu vůči někomu, kdo nebyl přítomen, a oponoval vysoce postavenému manažerovi, tak i ostatní věci bude řešit poctivě. A tak jsem ho navrhl do pozice ředitele, aniž bych o něm věděl cokoli dalšího.“

Další články:

Buďte loajální k nepřítomným
Ostudné pokrytectví

Připravujeme:
Logický závěr
Nečestné jednání


O autorovi
SRC

Po celý svůj život Stephen R. Covey inspiroval milióny lidí, především univerzálními principy, které prosazoval. Několikrát procestoval celý svět a předával své poznání, které bylo přitom celkem prosté: chceme-li v životě dosáhnout opravdového úspěchu a vést smysluplný život, musíme se držet principů ve všech životních oblastech. 

Byl srdcem učitel a často zdůrazňoval: „V životě jsou tři konstanty: změna, možnost volby a principy.“ Na různých místech, od oválné pracovny, přes zasedací místnosti a kulturní domy až po školní haly a rodinná centra, představoval Stephen svým posluchačům nastavení mysli, způsob uvažování, dovednosti a nástroje, na kterých stojí 7 návyků skutečně efektivních lidí – jeho životní dílo. Jeho odkaz je zakotven v 7 návycích, které jsou obecně platné a nadčasové, stejně jako sám autor. 

Stephen je pro své jednoduché, ale významné, univerzální a nadčasové myšlenky uznávaný po celém světě. Stephen R. Covey, jmenován časopisem Time do pětadvacítky nejvlivnějších Američanů, byl jednou z největších osobností světového leadershipu, odborníkem na rozvoj organizací a ideovým lídrem.

Více o autorovi