0
4 návyky, které vám pomohou vést v náročné době

4 návyky, které vám pomohou vést v náročné době

31. března 2021

Zaměřením na návyky, které rozvíjí odolnost a efektivitu, můžete vy i vaše organizace lépe zvládnout nejistotu pramenící z dopadů pandemie COVID-19.

1. Soustřeďte se na svůj okruh vlivu

Když se souběžně odehrává tolik makro událostí, je to stresující. Co s tím ale reálně můžete udělat? Některé z událostí spadají do vašeho „okruhu zájmů a starostí“ – způsobují vám velké starosti, ale máte nad nimi jen malou nebo žádnou kontrolu. Když se na ně zaměřujete, snižuje to váš vliv, který byste mohli mít na věci, jež ovlivnit můžete.

Když se však zaměříme na to, co ovlivnit můžeme, začne se náš okruh vlivu zvětšovat. Jsme efektivnější. Naše výsledky se odvíjí od toho, čemu věnujeme pozornost. Lídři by měli pomáhat týmu soustředit se na to, co je v jejich „okruhu vlivu“, co mohou ovlivnit, což přináší pozitivní výsledky, zaměstnanci se věnují smysluplným činnostem a cítí se ceněni.

Mnoho oborů bylo letos zasaženo vnějšími sílami. Od pozměněného provozu, přes narušení zásobovacího řetězce až po problémy při zajišťování pracovních sil (COVID) atd. Udělat najednou tolik radikálních změn je náročné, obzvláště když to nejsou žádná jednoduchá rozhodnutí. Přijměme fakt, že změna je nevyhnutelná. Můžeme si říct: ano, zásobovací řetězce jsou narušeny. Digitální transformace nastává mnohem rychleji, než jsme si mysleli. A sledovat zdravotní stav zaměstnanců ve výrobě je náročné. Zkusme se ale zaměřit na to, co musíme udělat, abychom se situaci přizpůsobili.

2. Rozhodněte se pro efektivitu

Být efektivní je v zásadě o tom, že se rozhodnete převzít iniciativu. Každý však musí toto rozhodnutí udělat sám za sebe. Zatímco vnější události nebo individuální rozhodnutí v rámci společnosti nemůžete ovlivnit, můžete se rozhodnout, jak se jako lídr zachováte, což ve výsledku podpoří tým při zvládání změny. 

Náročná doba definuje lídry a pro lídra je důležité mít jasnou představu, jak chcete, aby si vás lidé z této doby pamatovali. Když si ujasníte, jak si přejete, aby lidé vnímali váš aktuální leadership, pomůže vám to vašeho záměru i skutečně dosáhnout. Nezapomínejte například, že zaměstnanci jsou v dnešním světě pod velkým tlakem, takže někdy budete muset svá očekávání uzpůsobit.


JenniferColosimo_rgb„Jako lídři můžeme vytvořit podmínky pro efektivitu,
ale nemůžu nikoho v týmu nutit, aby byl efektivní.“

JENNIFER COLOSIMOVÁ, FranklinCovey

 3. Umíte naslouchat? Empatie není soucit.

Jelikož se náš obor musel tak rychle přizpůsobit změnám, musela rozhodnutí padat doslova v letu. Takové zběsilé tempo nedává moc prostoru pro úpravu kurzu. Nové systémy, procesy a produkty si žádají hodně kreativity a schopnost dobře spolupracovat s ostatními. Když se naučíte lépe naslouchat druhým, projeví se to v tom, jak jednáte s lidmi a pomůže vám to zlepšit vztahy. Budete chápat různé perspektivy, rozvíjet spolupráci a zlepšovat inovace. 

Návyk č. 5: „Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni“ znamená empaticky naslouchat druhým. Ovšem zdá se, že panuje jisté nedorozumění v tom, co to vlastně je empatické naslouchání. Představte si například, že jste na schůzce, kde vaše kolegyně předloží návrh, jak řešit výzvu způsobenou aktuálními okolnostmi. Okamžitě si pomyslíte, že to vzala za špatný konec, ale vnímáte její nadšení pro věc. Vložila se do toho emočně. Místo toho, abyste shodili ze stolu celý návrh a řekli jí svůj názor na věc, je lepší postupovat empaticky, abyste pochopili celý myšlenkový proces za tím. Zamyslete se, proč si je tak jistá, že je to správná cesta? Co ji k tomuto řešení inspirovalo? Našly by se v daném řešení nějaké komponenty, které by celkovému řešení problému pomohly?

Při tomto typu naslouchání nepřerušujete, nesoudíte ani neformulujete svoje myšlenky či reakce během toho, kdy druhá osoba mluví. Dalším krokem je říci vlastními slovy, co druhá osoba popisovala, aby cítila zadostiučiněníBude tak vědět, že jste ji poslouchali a pochopili, co říká, ale co je důležitější, také co tím myslí. Tento proces funguje i u těch nejcitlivějších otázek, vliv druhých se dostaví, když jsme mu otevřeni a když se oni cítí zcela a do hloubky pochopeni. Tento proces je zdánlivě velmi časově náročný. Ve skutečnosti vám však čas spíše ušetří. 

4. Ostřete pilu, abyste si udržovali pozitivní naladění a vytrvalost

Pro zachování pozitivního přístupu a vytrvalosti je nezbytné si pravidelně najít čas na sebe – „otřit pilu“. Co to znamená? Představte si, že se procházíte v lese. Potkáte muže, který se usilovně snaží pokácet strom. Je úplně vyčerpaný. Poví vám, že už se tady dře pět hodin, ale moc nepokročil. Navrhnete mu, aby si udělal přestávku a naostřil si pilu. On na to odpoví: „Nemám čas ostřit pilu. Mám plno práce s řezáním!“

Ostřit pilu znamená udržovat a zlepšovat to největší aktivum, které máte – sebe. Je to o soustavném zlepšování a obnově ve čtyřech oblastech vaší osobnosti: 
  • fyzické (cvičení, zdravá strava, dostatek spánku), 
  • duchovní (trávit čas v přírodě, meditace, komunitní přínos),
  • mentální (číst, učit se novým dovednostem, navštěvovat kurzy),
  • společenské/emoční (opravdové napojení v klíčových vztazích).

Některé z těchto oblastí lze zkombinovat, například když se s přáteli potkám na cvičení na Zoomu. Pět minut si popovídáme a pak společně cvičíme, pomáhá mi to udržovat rovnováhu a uvolnit stres a napětí. Proto se účastním, i když nemám čas. Stoprocentně vím, že to pomáhá. Obzvláště letos! Užitečné je vytyčit si každý týden cíl v každé z těchto čtyř oblastí a naplánovat si na to čas. Nemusíte si stanovit nebo splnit cíl ve všech oblastech. Zkrátka pracujte na dosažení něčeho, co vám dává smysl a naplňuje vás to.

Jaký je můj leadership? 

Všichni jsme lídři, ať už vedeme společnost, tým nebo sami sebe. My všichni jsme vyzýváni k vedení. A v těchto dnech je tento apel o to silnější. Leadership však není o prominentních funkcích, přikazování, co mají druzí dělat, nebo o prázdném bezobsažném řečnění.

Neznamená to slibovat podřízeným, že všechno bude dobré, protože tohle nikdo nemůže zaručit, zejména v kontextu událostí roku 2020. Místo toho můžete tým ujišťovat, že to společně zvládnete. Ne vždy si můžete vybrat okolnosti, ale vždy se můžete rozhodnout, jak na to, co se kolem vás děje, zareagujete. Být právě takovým lídrem je na rozhodnutí každého z nás. 

JENNIFER COLOSIMOVÁ, FranklinCovey