0
Leadership a komunikace

Leadership a komunikace

3. dubna 2018

Konsistentní komunikace má vliv na větší zapojení. Nejvyšší míra zapojení je u zaměstnanců, kteří nějakou formou (osobně, po telefonu nebo digitálně) každý den komunikují se svými nadřízenými.Spolupracujeme s lidmi z organizací z celého světa; často přitom slýcháme podobné věci:

„Není mi jasné, jaká je vize, směřování a smysl našeho týmu.“

„Někdy si říkám, jestli to, co děláme, vůbec někdo ocení, jestli to v dlouhodobém pohledu k něčemu je.“

„Nemám moc rozhodovat o své práci sám.“

„Často mívám pocit, že můj šéf řeší víc svou image, jak působí, a neřeší skutečné problémy.“

Když se lidé cítí takto, jakou pak mohou mít motivaci objevovat a snažit se na maximum?

Vzpomeňte si na nějaké vynikající lídry, se kterými jste se ve vašem životě setkali. Jak vypadal jejich způsob komunikace? Měli lidé, které vedli, také nejasnou představu o týmovém nebo firemním poslání? Věděli, v čem vynikají, a jaká je jejich role? Byli také tak lhostejní?

Úspěšní lídři, koučové a mentoři mají hluboký zájem o to, v čem lidé v jejich okolí vynikají. Chtějí uvolňovat jejich potenciál, čerpat z toho, co je baví, dodávat jim energii a podpořit jejich nasazení. Vaše komunikace jako lídra by měla zahrnovat celou osobnost – mysl, duši a srdce.

Ve zprávě z Gallup Business Journal se uvádí:

„Manažerům se připisuje až 70 % rozdílů v angažovanosti... Konsistentní komunikace má vliv na větší zapojení... Nejvyšší míra zapojení je u zaměstnanců, kteří nějakou formou (osobně, po telefonu nebo digitálně) každý den komunikují se svými nadřízenými... Jasná očekávání jsou možná tou nejzákladnější potřebou zaměstnanců a jsou stěžejní pro jejich výkonnost… Výjimeční manažeři nezůstanou jen u toho, že lidem řeknou, co od nich očekávají, ale často s nimi probírají jejich zodpovědnost a pokrok. Nenechávají si tyto klíčové rozhovory na hodnocení či výkonnostní zpětnou vazbu jednou za rok.“


Pravidelná a konsitentní komunikace vám pomůže vám lépe vyjádřit zájem o druhé a dokáže výrazně zvýšit zapojení lidí. Při rozhovorech s ostatními budujte důvěru, projevujte uznání za výkon, stanovujte očekávání a neustále se vracejte ke strategickému poslání a vylaďujte ho.

Přečtěte si další článek: Leadership je jako jeden dlouhý rozhovor


Shawn Moon

Shawn D. Moon je výkonný viceprezident společnosti FranklinCovey, Více než 25 let se věnuje leadershipu a managementu, prodeji a marketingu, rozvoji programů a konzultačním službám.