0
Konference Světová laboratoř lídrů na téma PRÁCE 4.0: REVOLUCE ZAČALA

Konference Světová laboratoř lídrů na téma PRÁCE 4.0: REVOLUCE ZAČALA

10. listopadu 2016

Vezmou roboti lidem práci? Co nás čeká v průmyslové revoluci 4.0? 

Na konferenci Světová laboratoř lídrů zaměřené na téma Práce 4.0: revoluce začala se hovořilo o tom, jak robotizace ovlivní a již ovlivňuje trh práce a zaměstnanost. Odpovědi na zásadní otázku, která v souvislosti se čtvrtou průmyslovou revolucí napadá každého z nás, "Vezmou nám roboti práci?" se různí. Z médií zní často „Ano“. Experti však uklidňují, že odpověď je „Ne“. Změní se nároky, požadavky na obsah práce, ale o práci lidé nepřijdou. Promění se poměr lidí zaměstnaných v jednotlivých sektorech, ale celková zaměstnanost zůstane stejná.

Jak se české firmy, především výrobní, připravují na změny, které jsou před námi, jaké jsou trendy v podnikání a v zaměstnanosti - to jsou některá z témat konference, o které si můžete přečíst v tiskové zprávě.

Konference začala videovstupem Stephena M.R. Coveyho, ve kterém hovořil o důvěře jako o hnacím motoru podnikání a tom, jak jej důvěra ovlivňuje: „Když vzroste ve firmě důvěra, zvyšuje se tempo práce a snižují se náklady. Zároveň roste radost z práce a energie v týmu. Takových výsledků nedosáhnete žádným zvyšováním platu.“ Osobní důvěryhodnost, důvěra mezi lidmi a důvěra v organizaci budou zcela jistě v době změn, které nás v souvislosti s průmyslovou revolucí 4.0 čekají, důležitým opěrným bodem. Důvěra je také faktorem, který ovlivňuje výkonnost a ekonomické výsledky firem. Jak Stephen M. R. Covey uvedl ve svém videu, důvěryhodnost a schopnost vytvářet důvěru patří mezi klíčové kompetence každého lídra, dá se naučit a cíleně rozvíjet.  

Video Stephena M.R. Coveyho z konference můžete shlédnout zde,

O tom, jak spolu souvisí důvěra a zapojení lidí se dozvíte v dalším videu.

Ředitel českého a slovenského zastoupení společnosti FranklinCovey Tomáš Kopecký vystoupil na konferenci se svým hostem - naším zákazníkem, Robertem Zatloukalem. Společně hovořili o změně firemní kultury ve výrobní organizaci v automobilovém průmyslu, ve společnosti RPC Promens.

Jako partner konference jsme se o tento příběh chtěli zde podělit, protože firemní kulturu vnímáme jako vhodné prostředí pro fungování lidí ve firmě, které zásadním způsobem ovlivňuje jejich výkonnost, schopnost inovací a dosahování dlouhodobých výsledků. Firemní kulturu utváří lídři, jejich chování a interakce, bez kterých se stroje neobejdou. 

Případová studie o transformaci firemní kultury ve společnosti RPC Promens.