0
Jak vytvořit poslání, kterým zaujmete ostatní v týmu či organizaci?

Jak vytvořit poslání, kterým zaujmete ostatní v týmu či organizaci?

21. ledna 2018

Poslání by mělo být kolektivním hlasem všech lidí v organizaci, nejen hlasem lídra. Při vytváření poslání jednoznačně platí princip „žádné zapojení, žádné závazky“.

Pokud tedy chcete, aby se s posláním všichni ztotožnili, musí odrážet jejich způsob myšlení, vyjadřovat jejich potenciál a promlouvat k jejich duši. Nejlepší je ostatní do tvorby poslání přímo zapojit.

„Hlas souvisí s talentem..., nadšením..., uvědoměním...a potřebou.“

– Dr. Stephen R. Covey


Jak tento „hlas organizace“ najdete? Stephen R. Covey řekl: „Hlas souvisí s talentem [co nám jde dobře], nadšením (co děláme rádi), uvědoměním (co bychom měli dělat) a potřebou (za co dostaneme zaplaceno).“

Jinými slovy – inspirující hlas či poslání organizace musí reflektovat to, co lidi zajímá, musí rozvíjet jejich jedinečné nadání, uspokojovat uvědomění a reagovat na potřebu na trhu. Splnit všechna tato kritéria najednou není jen tak, ale úkolem lídra je zkombinovat všechny tyto prvky „hlasu“ organizace. Když toto lídři dokážou, mohou čerpat ze zázračného zdroje energie.

Začněte s tím, že si sami vyhodnotíte poslání svého týmu nebo firmy:
  • Talent – Rozvíjíte nenahraditelný talent lidí ve svém týmu?
  • Nadšení – Přistupují vaši kidé ke své práci plni elánu a odhodlání nebo se jenom „vezou“?
  • Uvědomění – Dělá vaše organizace, co by měla? Dokážete využít přirozenou touhu lidí být společensky odpovědní?
  • Potřeba – Na co přesně si vás interní i externí zákazníci najímají? Práce, na kterou si vás ostatní najímají, se dost liší od popisu pracovní pozice. Chce to pečlivou analýzu všech zainteresovaných: Čeho se snaží lidé s vašim přispěním dosáhnout? Za co jsou ochotni zaplatit? Reagujete na potřeby proměnlivého trhu? Jste v centru dění na trhu nebo se vám vzdaluje?

V dnešním světě má lídr morální povinnost odpovědět si u každého „co“ i na otázku „proč“, aby smysluplně využíval nadání svých lidí. Toho lze nejefektivněji dosáhnout, když si vše pečlivě promyslíte a naplánujete.

Když koncipujete své poslání, tak vlastně svému týmu vyprávíte příběh. Co budete vyprávět o svých vlastních úspěších? O svých nezdarech?

Představte si, že by vaše poslání bylo hlavní reportáží ve zprávách – jaký by měla titulek? Díky čemu by se váš příběh stal hitem na internetu? Úkolem lídra je nadchnout všechny zainteresované strany pro týmové poslání prostřednictvím přesvědčivého strategicky pojatého příběhu.

Shawn Moon

Shawn D. Moon je výkonný viceprezident společnosti FranklinCovey, Více než 25 let se věnuje leadershipu a managementu, prodeji a marketingu, rozvoji programů a konzultačním službám.