0
Jak váš tým zvládá stress v rozbouřených časech? 6 tipů, jak můžete pomoci.

Jak váš tým zvládá stress v rozbouřených časech? 6 tipů, jak můžete pomoci.

24. března 2021

Přinášíme několik tipů, které vašemu týmu pomohou lépe zvládat stres, zpracovat nenadálé změny a nastolit produktivní směr vpřed – navzdory zvratům v osobním i pracovním životě.

1. Nejprve dostaňte pod kontrolu vlastní stres.

Je to stejné jako pokyny v letadle: nejprve si sami nasaďte kyslíkovou masku a teprve pak pomáhejte ostatním. Nemůžete týmu pomoci zvládnout změny a výzvy, pokud jste sami uzlíček nervů. A co hůř, mohli byste svůj stres přenášet na druhé. Ke zvládnutí vlastní životní situace vám pomůže, když začněte den tím, že si položíte otázku: „jak se cítím?“ a „co potřebuji?“ Podle odpovědi se pak můžete rozhodnout pro některou z následujících aktivit:

  • Věnujte se sami sobě: pečujte o své zdraví – dostatečně spěte, dopřávejte si kvalitní stravu, hydrataci a pohyb na vzduchu. Omezte sledování zpráv, aby vás nepohlcovalo nebo nezatěžovalo dění ve světe. Dělejte si přestávky, na vyčištění hlavy a uvolnění napětí – procházky, cvičení, vyzkoušjte dechové cvičení apod.
  • Sepište si všechny své obavy a vyčleňte ty, nad kterými nemáte kontrolurozlišujte, co musíte momentálně přijmout jako fakt (např. když je právě zrušena na živo běžící akce vašeho týmu), versus kde můžete něco zlepšit (např. probrat si možnosti, jak akci uspořádat na dálku).
  • Přizpůsobte svůj pracovní kalendář novým povinnostem: pokud jste například najednou také učitelem a pečovatelem na částečný úvazek, nastavte si se svým nadřízeným a týmem jasná očekávání ohledně vašeho nového harmonogramu a dostupnosti. Vám to pomůže nebýt ve stresu a druhým ušetříte frustraci z toho, že se vám nemohou dovolat.
  • Zamyslete se nad tím, jak se na změnu adaptujete mentálně: zkuste se nesoustředit jen na to, co můžete ztratit, ale vyhodnocovat situaci spíše vyváženě, abyste se lépe přizpůsobili změně a pomohli v tom i ostatním.

2. Průběžně a podrobně informujte o tom, jak vaše společnost na změnu reaguje.

Když si vaši podřízení nesou větší psychické břímě než obvykle – mají doma děti ze zavřených škol, strachují se o zdraví starších příbuzných nebo rodinné finance – tak je jen přirozené, že je práce další položkou na tomto seznamu: Nemusím se bát o práci? Změní se má práce? Překoná naše firma tuto krizi?

Pokud od generálního ředitele nebo nadřízeného zatím nedostáváte pravidelné informace o finanční situaci společnosti, strategii a úpravách v reakci na aktuální změny, tak o ně požádejte. I když se váš tým o tyto věci za běžných okolností příliš nezajímá, nyní bude čekat na ujištění, že je společnost v dobré kondici.

Ale co když má vaše společnost problémy? Musíte tuto nemilou skutečnost týmu otevřeně říct. Neděláte svým lidem žádnou laskavost, když je budete udržovat v temnotách nevědomosti. Můžete například říct: „Budu k vám upřímný/á – společnosti se nedaří dobře. V této chvíli musí být na stole všechny možnosti, včetně propouštění, což by byla poslední možnost. Vím, že se to neposlouchá lehce. Jak můžeme společně tuto nejistotu přečkat?“ Možná nebude ve vašich silách zmírnit stres svých lidí, ale můžete být autentickým a transparentním lídrem.

3. Na týmových poradách připusťte krizovou situaci a zajímejte se, jak to každý prožívá.

Možná pro vás adaptace na novou realitu není problém. Nebo vám tolik záleží na tom, aby tým odvedl svou práci, že ničemu jinému nevěnujete pozornost. Ale když budete dělat, jako by se nic zásadního ve světě nedělo, budete jako barman, který doplňuje bar na Titaniku nedbaje okolního chaosu.

iStock-1220226086Lidé potřebují prostor vyjádřit své pocity – celé spektrum smutku, ztráty, rozhořčení i naděje. Cílem je uznat pocitu druhých a vcítit se do nich, nikoli jim říkat, jak se mají cítit. Otevřete dialog a nechte lidi mluvit.  Experti na změnu doporučují používat emocemi nezatížený jazyk, např. „Jak moc velká změna to pro vás je – malá, střední, velká, obrovská? Proč?”.

V neposlední řadě se nezapomeňte ptát i na to pozitivní, ať už jsou to pracovní záležitosti nebo osobní. V těžkých dobách je potřeba všímat si malých pozitiv a toho, v čem se svět mění k lepšímu.

Někdy mohou lidé dávat přednost přednost soukromému rozhovoru, netlačte tedy na pilu a ptejte se svých podřízených, zda je pro ně váš zájem přínosný. 

4. Pomozte týmu zaměřit se v práci na několik klíčových priorit.

Obecně platí, že lidé nejsou schopni pracovat na plný výkon, když zároveň požívají velkou změnu. Chraňte proto své lidi před přetížením a pomozte jim zaměřit se na to skutečně důležité – projděte si znovu jejich priority. Když zvažujete, na co směřovat pozornost svých podřízených, tak si nejprve položte otázku (a pak se zeptejte celého týmu):

  • Jaké nové cíle se objevily?
  • Které cíle ještě stále nemáme splněné?
  • Co můžeme nechat být, abychom získali více času a prostoru?

Některé nové priority jsou očividné. Jiné už tolik ne. Můžete si v týmu udělat cvičení zachovat, zrušit, změnit – je to osvědčený nástroj, který pomáhá přehodnotit skupinové priority. Udělejte si seznam všech věcí, které vy a váš tým pravidelně děláte (včetně porad), pak si ho společně projděte a u každé položky se rozhodněte, zda ji zachováte, přestanete dělat nebo změníte, aby se tým mohl naplno věnovat tomu, co je potřeba právě teď.

5. Na setkání ve dvou vnímejte, jak se druzí cítí – a snažte se nabídnout nadějnou vizi budoucnosti.

Reakce lidí na zvraty se mohou značně lišit. Zatímco někdo může reagovat stylem hroutí se svět, druhého to vybudí a motivuje postavit se výzvě čelem. Aby to bylo ještě složitější, zažívají lidé během procesu adaptace na dění horší a lepší chvilky. Na pravidelných setkáních ve dvou zjišťujte aktuální rozpoložení svých lidí a soustavně lidem pomáhejte vyplout nad hladinu a zahlédnout v dáli horizont. Každého se ptejte, jak se mu daří. Můžete k tomu využít vizuální nástroj, jako je například model změny FranklinCovey, a ptát se, v jaké části křivky se právě dnes nachází.

Poté, co se druzí svěří, nabídněte svůj pohled na situaci – otevřeně přiznejte své pocity a výzvy před vámi, ale také popisujte pozitivní aspekty, které tato nejistá situace může přinést, jako příležitost zaměřit se na klíčové poslání společnosti nebo vyladění strategie. 

6. Buďte otevřeni přizpůsobit se flexibilně potřebám svých lidí – a oslavujte i malé úspěchy.

Váš úkol provést ostatní zásadní změnou je trochu jako balancovat na kladině – musíte být flexibilní, ale koncentrovaní, reagovat na nastalé individuální potřeby a udržovat přitom stabilitu v týmu, abyste se drželi vytyčeného směru.

Pokud někdo z podřízených potřebuje den nebo dva volna, aby psychicky „vypnul“ nebo si dal do pořádku osobní život, dopřejte mu je, je-li to možné. Buďte kreativní, pokud si to situace žádá, požádejte tým, aby zabral, když je třeba dokončit zásadní úkol. A když něco může počkat, ať to počká! V neposlední řadě nezapomínejte ocenit a oslavit v týmu, když se něco podaří, ať už je to dotažení náročného úkolu, uzavření zakázky nebo jen „přežití“ dalšího týdne.

Článek byl převzat z portálu FranklinCovey Jhana, který je  součástí platformy All Access Pass a zaměřuje se na seberozvoj manažerů − tzv. mikroučení.

Jak provést tým změnou

Jak provést tým změnou

On-line kurz Jak provést tým změnou je vhodný pro všechny, kdo vedou tým lidí a jsou postaveni před novou a náročnou situaci, nebo se na ni chtějí připravit.