0
Jak si ujasnit cíle a protrhnout cílovou pásku

Jak si ujasnit cíle a protrhnout cílovou pásku

18. června 2020

Směřujete své maximální úsilí na skutečně nejdůležitější cíle? Dávejte si v této souvislosti pozor na nejběžnější pasti.

„Jsme nejúžeji zaměřená společnost, jakou znám nebo o jaké jsem kdy četl či slyšel. Cíleně se věnujeme pouze omezenému počtu produktů, abychom těm několika vyvoleným mohli věnovat enormní energii.“ - Tim Cook, CEO Apple

Až příliš často se stává, že cíle postrádají jasné vymezení. Jinými slovy si neustále vytyčujeme cíle, které nemůže nikdo splnit, protože nemají cílovou pásku, nelze říct, zda jste jej splnili, či nikoli nebo kde se v daný okamžik nacházíte. Zde je pro představu pár cílů, které nelze měřit:

 • „Zlepšit inventarizaci.“ - Jak moc?
 • „Posílit vztahy s novými zákazníky.“ - Jak se bude měřit kvalita vztahů?
 • „Najít, najmout a udržet si nejlepší zaměstnance.“ - Jak poznáme, že se nám to podařilo?

Vágní teorie necháváme stranou a do hry vnášíme ověřené postupy, které jsou otestovány a vybroušeny několikaletým používáním ve stovkách organizací a tisícovkách týmů. Jednoduše řešeno umožňujeme organizacím všech forem a velikostí směřovat maximální úsilí na jeden nebo dva skutečně nejdůležitější cíle (WIGy), které přináší opravdovou změnu, než aby odváděly průměrnou práci na desítkách cílů.

Dávejte si pozor na dvě nejběžnější pasti v otázce zaměření:
 • Nedokážete odmítnout žádný dobrý nápad?
 • Považujete vše v každodenním kolotoči za cíl?

Co bude vaši organizaci stát nedostatek jasných mantinelů v procesu vytyčování cílů?
Toto dilema vyřeší dodržování čtyř vzájemně sladěných a zdánlivě jednoduchých pravidel:

 1. Žádný tým se nebude věnovat více než dvěma WIGům (skutečně nejdůležitější cílům) najednou.
 2. Bitvy, které zvolíte, vám musí vyhrát válku.
 3. Vedoucí pracovníci mohou vetovat, nikoli však diktovat.
 4. Všechny WIGy musí mít cílovou pásku formulovanou z X na Y dokdy.
Cílová měřítka versus opatření vedoucí k cíli
 • Cílová měřítka – měření výsledků, o které usilujete. Nazýváme je tak, protože v okamžiku, kdy data získáte, je už výsledek vykonán, už se jen „ohlížíte“ zpět.
 • Opatření vedoucí k cíli – předurčují výsledek, jsou prediktivní a ovlivnitelná.

Naše rada zní: odolejte pokušení příliš zjednodušovat.

Pro tuto chvíli mějte na paměti, že WIG není strategie, ale časově omezený taktický cíl. U některých WIGů trvá implementace roky. Řiďte se vlastním úsudkem.

Chtěli byste si ohledně cílů nechat poradit od zkušených lektorů? Zde se můžete podívat na naše řešení zaměřené na strategické cíle.

Stáhněte si jednoduchý a účinný nástroj pro analýzu skutečně nejdůležitějších cílů.

Analyzér činností 80/20