0
Jak se slaďujeme v našem hybridním týmu?

Jak se slaďujeme v našem hybridním týmu?

24. února 2022

Na posledním on-line inspirativním setkání na téma vedení hybridních týmů došlo nečekaně na otázku „jak vlastně vypadá česko-slovenský hybridní tým ve FranklinCovey“.

Společnosti, které mohou svým lidem hybridní práci nabídnout, již dnes nějakým způsobem v tomto modelu fungují, a spíš, než jak na to hledají rámec a postupy, o které se opřít a které tuto novou součást firemní kultury učiní dlouhodobě udržitelnou. Nám se už dlouho osvědčuje jedna aktivita, kterou máme všichni pevně vepsanou v kalendáři každé pondělí. Funguje už tak dlouho, že nám ani nepřipadá výjimečná. Právě během posledního inspirativního setkání se ukázalo, že může být pro někoho dobrým tipem, jak propojovat kolektiv a udržovat jeho sounáležitost. Zachovat si pocit, že víme, kam patříme, že jsme hodnotnými členy týmu a součástí něčeho smysluplného, je totiž největší výzva hybridního světa práce.

Tým FranklinCovey ČR a SR je od samého počátku vlastně hybridní – v Praze je jen kancelář a všichni naši konzultanti a lektoři jsou roztroušeni po území obou republik od Karlových Varů až po Zlaté Moravce. Proto jsme si zvykli již od roku 2005 udržovat pravidelný kontakt jednou týdně prostřednictvím on-line setkání na začátku týdne (původně přes Skype, dnes je to aplikace Zoom) a čtvrtletně pak celodenní živou poradou.

Postupně se tato praxe ustálila na pondělním tzv. sdílení v 9 hodin ráno, které nikdy nepřesáhne hodinu. Moderuje ho Tomáš Kopecký a začínáme zcela dobrovolným sdílením zkušeností a zážitků z uplynulého týdne, ať už z osobního života nebo z pracovní oblasti, jež považujeme za důležité nebo o které se prostě chceme s druhými podělit. Přitom si připomínáme naše hodnoty a poslání a inspirujeme se, jak se o ně opírat v praxi. Umožňuje nám to být navzájem v obraze a vnímat, jak se komu daří, společně se zasmát nebo se navzájem podpořit.

Druhou část setkání věnujeme už zcela byznysovému kolečku, kdy každý jeden po druhém informujeme ostatní o svých aktivitách z minulého týdne, co se dařilo, nedařilo, sdílíme, co je pro koho tento týden důležité a jaký je společný smysl a cíl.

Většina těchto pravidelných setkání nemá jiný program ani zvláštní předem dané téma. Po tomto sdílení následuje další – tentokrát v užším týmu, kde se věnujeme plnění závazků a konkrétním cílům nadcházejícího týdne. A tak si každé pondělí v 9 hodin popíjíme své ranní kávy a čaje a společně se naladíme na příjemné vykročení do nového pracovního týdne. Většinou již před desátou hodinou končíme přáním úspěšných dní a příští pondělí opět na viděnou on-line a jednou za tři měsíce na živo!

Jak udržujete sounáležitost a propojení v hybridním týmu vy?