0
Jak na fungující tým?

Jak na fungující tým?

20. září 2016

Výsledky rozsáhlého výzkumu ve společnosti Google, který sledoval, co zvyšuje produktivitu a úspěšnost týmů, jsou (ne)překvapivě jednoduché: chovejte se k sobě hezky!

Projectu Aristotle se v letech 2012 až 2014 účastnily stovky týmů a jeho cílem bylo zjistit, proč některé týmy jsou úspěšnější, daří se jim a jiným naopak ne.

Nepotvrdily se domněnky, že k lepší spolupráci a produktivitě přispívají jednotná pravidla, jak například efektivně vést porady, či zda mít společné zájmy mimo práci apod. Důležitou roli hraje určitá kultura v daném týmu - nepsaná pravidla, která by například jinému týmu nevyhovovala, a společný jazyk.

Nejpodstatnějším předpokladem pro spolupráci se však ukázala potřeba empatického naslouchání, pochopení a vyvážený a respektující způsob komunikace v týmu. Tedy faktory, které lidem dávají pocit psychické pohody a bezpečí – princip, který jako základní klíč k efektivní mezilidské komunikaci popisuje Stephen R. Covey v 5. návyku: „Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni“.

Celý článek

Více o výzkumu

7 návyků skutečně efektivních lidí