0
Jak hledat a nacházet skryté zdroje

Jak hledat a nacházet skryté zdroje

31. března 2020

V nepředvídatelných časech bývají dosavadní zdroje ohroženy. Může klesnout poptávka, po ní zákonitě následuje i pokles výroby nebo dodávky služeb, zhoršuje se cash flow, jednoduše začínají chybět zdroje. Jednou z možností je na takovou situaci nadávat, druhou a produktivnější je pokusit se najít zdroje nové, které nám v současné době zůstávají skryté.

Vhodnou formou, jak přemýšlet o složitějších tématech, jsou myšlenkové mapy. Jde o vizuální znázornění problému, které dobře koresponduje se způsobem našeho přemýšlení. To bývá zřídkakdy lineární a přímo zaměřené na jeden aspekt, ale podobá se spíše větvím stromu: všechny sice vyrůstají z jednoho kmene, ale každá míří trochu jiným směrem a má své vlastní výhonky.

Příklad myšlenkové mapy ‒ rodinná dovolená

Skyrté zdroje_Dovolená příklad

Uvedená myšlenková mapa znázorňuje základní postup přemýšlení o hlavním tématu rodinné dovolené. Prvním krokem je definování základních „parametrů“: kam jet, kdo pojede, na jak dlouho, kdy a jaký je předběžný rozpočet. Dalším krokem je postupné rozvíjení jednotlivých požadavků. Při otázce Kam? si rodina nejdříve uvědomí, že do zahraničí v roce 2020 nejspíš nebude možné cestovat. Zbývá tedy rozhodnout, jestli jet na Moravu, nebo zůstat v Čechách. Když padne rozhodnutí ve prospěch Čech, pojmenuje rodina své detailnější preference. Tak postupně projdou všechny parametry, doplňují a upravují celou strukturu až do chvíle, kdy jim odpoví na základní otázku týkající se rodinné dovolené jako celku.

V rámci programu 7 návyků pro manažery používáme u prvního návyku Buďte proaktivní tzv. Nástroj pro hledání skrytých zdrojů. Slouží lídrům k tomu, aby našli spolu s týmem zdroje k řešení aktuálních výzev ‒ podobně jako rodina hledající nejlepší možnou dovolenou.

Základním konceptem je myšlenková mapa dělící zdroje do čtyř kategorií:
 • lidské
 • finanční
 • znalostní
 • technologické
 
Ke každé kategorii pak existují pomocné otázky:

LIDÉ
 • Kdo by nám mohl pomoci?
 • Čí zájmy nebo cíle jsou v souladu s těmi našimi?
 • Čí názor na tuto výzvu se od našeho zcela liší?
 • S kým dalším bychom mohli uvažovat o řešení?
ROZPOČET
 • Řekněme, že na tomto projektu závisí existence celé organizace. Co bychom měli podniknout, abychom rozpočet získali?
 • Žádný rozpočet? Žádné schválení? Prostě jsme se zatím neobrátili na ty pravé. S kým dalším bychom si mohli promluvit?
 • Jaké argumenty potřebujeme, abychom příslušné osoby přesvědčili a získali rozpočet?
 • S kým bychom mohli uzavřít partnerství, abychom rozpočet získali?
ZNALOSTI
 • Co nevíme, ačkoli to potřebujeme znát?
 • Kdybychom se na tuto věc mohli zeptat kohokoli na světě, koho bychom kontaktovali?
 • Jaký zdroj informací k tomuto tématu je ten nejlepší, nejobsáhlejší a nejaktuálnější? Jak se k němu dostaneme?
 • Představme si, že tyto překážky neexistují – jak bychom v takovém případě postupovali?
TECHNOLOGIE/NÁSTROJE
 • Které nástroje a jakou technologii potřebujeme?
 • K jakým nástrojům a technologiím máme přístup?
 • Kdybychom měli na výběr, jakou technologii bychom použili?
 • Kdo ji má? Co by získal, kdyby nám ji umožnil použít?

Uvedený nástroj si můžete v editovatelné podobě stáhnout zde.

Lumír Šarman
konzultant a Master Trainer FranklinCovey pro ČR a SR

banner webNechte se inspirovat tipy a nástroji vybranými
z našich programů

Na této stránce naleznete zdroje a nástroje, které vám pomohou
orientovat se na cestě turbulentním obdobím. 

Doporučujeme