0
Jak důvěřujete druhým?

Jak důvěřujete druhým?

21. ledna 2019

Z průzkumu společnosti FranklinCovey vyplývá, že zatímco sami o sobě – co se týká důvěryhodnosti – máme povětšinou mínění vysoké, o komkoli jiném spíše nižší.

Podívejte se na tyto alarmující výsledky hodnocení čtyř základních prvků důvěryhodnosti, jednoho z pilířů našeho programu Leading at the Speed of Trust.

TRUST_obrázek

Dokládá to tvrzení Stephena R. i Stephena M. R. Coveyových: „Sami sebe soudíme podle vnitřních úmyslů, ostatní pak podle jejich projevu navenek.“


Co kdybychom předpokládali, že mají ostatní dobré úmysly, než je začneme odsuzovat?

Až se příště dostanete do takové situace, zastavte se, zamyslete se, podívejte se na osobu, kterou se chystáte odsoudit, a dejte jí „milost“. Předpokládejte, že je to čestný, tvrdě pracující člověk s dobrými úmysly, kterému vynadání nijak neprospěje. Jak tento pohled ovlivňuje váš vztah s daným člověkem? A jak se odráží ve vašem chování k němu, pokud jste jeho nadřízeným?

Slovy uznávané konzultantky v oblasti leadershipu a motivační řečnice Judy Henrichsové: „Zapomeňte na zlaté pravidlo o chování se k ostatním, jak bychom chtěli, aby se chovali oni k nám. Řiďte se raději platinovým pravidlem: Chovejte se k ostatním tak, jak by oni chtěli, abyste se k nim chovali.“

Seznamte se s našimi programy Leading at the Speed of Trust nebo 4 základní role leadershipu, které se hlouběji věnují zákonitostem důvěry a jejím dopadům na vedení lidí a firemní kulturu.