0
Inspirujete druhé k důvěře?

Inspirujete druhé k důvěře?

11. února 2021

Vzpomeňte si na někoho, kdo ve vás věřil, a svou důvěru vám projevil. Jaký to na vás mělo dlouhodobý dopad? Budou to jednou lidé ve vašem týmu cítit stejně?

Důvěra je ve světě byznysu jedním z nejčastěji probíraných témat, protože patří je klíčovým přepodkladem skutečného leadershipu - tedy vedení a inspirování lidí na rozdíl od jejich řízení od kontrolování. Položte si otázku, zda máte tendenci druhým spíše důvěřovat nebo nedůvěřovat. Je vaší přirozenou tendencí podezírat druhé nebo dokážete projevit důvěru i těm, kdo si ji ještě „nezasloužili“? Jak zaznívá v proslulém citátu Abrahama Lincolna:

„Kdo druhým důvěřuje, nevyhne se občasnému zklamaní, nedůvěřivý člověk se však bude cítit mizerně pořád.“

Úspěch je často přímým důsledkem toho, že někdo projevil druhému důvěru, a umožnil mu tak poznat stěžejní rys leadershipu. Výjimeční lídři projevují druhým důvěru - a někdy i více, než si zaslouží. 

Co můžete udělat ještě dnes pro větší míru důvěry ve vašem týmu:
  • Sepište si seznam všech osob ve vašem životě, které vám projevili důvěru. U každého jména si udělejte poznámku, co pro vás důvěra dané osoby znamenala nebo znamená dnes – možná více než tenkrát.
  • Pak si sepište seznam všech osob ve vašem týmu, oddělení, organizaci, rodině, okruhu přátel atd. Vedle jejich jména si napište, jak by mohla vypadat vaše projevená důvěra – něco, co jste ještě neudělali. Poznamenejte si činnosti, nápady, projekty, ve kterých by daná osoba – podpořena vaší důvěrou – mohla vynikat. Buďte konkrétní.
  • A teď už nezbývá než jim svou důvěru projevit.
Průvodce Důvěra I_6 způsobů_obálka

Stáhněte si průvodce

Leadership je z velké části o inspirování lidí, aby plnili vytyčené cíle. Co rozhoduje o tom, zda se vám jajko lídrovi  podaří v lidech vzbudit zapojení a motivovat je k tomu, aby ze sebe vydali to nejlepší? Odpověď stojí a padá s vaší  schopností podněcovat, nebo naopak podkopávat důvěru v týmu.

Podněcujete tedy důvěru? 

 

Doporučujeme