0
Devět tipů, jak pracovat s mileniály

Devět tipů, jak pracovat s mileniály

20. února 2019

V roce 2025 budou mileniálové (generace lidí narozených v letech 1980 až 2000) tvořit až 75 % světové pracující populace. Jak můžete přizpůsobit manažerské zvyklosti ve vaší společnosti specifikům této generace? 

I když není radno příliš zobecňovat, mileniálové se vyznačují určitými společnými charakteristickými rysy a motivačními faktory, které je ve vztahu k práci dosti odlišují od generací předchozích.

Chtějí-li zaměstnavatelé vytěžit potenciál mileniálů na maximum, musí si to uvědomit a přizpůsobit tomu svůj manažerský styl. Zde je devět tipů:

1. Poskytněte příležitosti k učení a seberozvoji.

Mileniálové, zejména ti mladší, narození v devadesátých letech, vyrůstali v kultuře bezprostřednosti, soustavně obklopeni nějakými stimuly. Jsou netrpěliví, hladoví po nových zkušenostech a vynikají v plnění krátkodobých cílů s viditelnými výsledky.

Nadřízení by jim měli pomoci vyhledávat příležitosti k rozvoji nových dovedností. Pozornost mileniálů si udrží například tím, že jim budou často zadávat nové a rozmanité projekty nebo je dosazovat na dočasné pozice v rámci společnosti. Co je však nejdůležitější, mileniálové chtějí neustále „dobývat další úroveň“. Koneckonců je to generace, která vyrostla na videohrách.

2. Umožněte rovnováhu mezi osobním a pracovním životem.

Dnešní mladí pracovníci – specialisté na multitasking, sami neustále on-line – očekávají v práci flexibilitu a autonomii. Nechtějí být vázáni osmihodinovou pracovní dobou: na rozdíl od předchozích generací nevidí takovou hodnotu v osobní přítomnosti v práci a nesouzní s názorem, že je nutno si dlouhé pracovní hodiny odsedět v kanceláři. Zajímají je pouze výsledky.

3. Peníze nejsou všechno.

Není to tak, že by si mileniálové neuvědomovali hodnotu peněz, jenom peníze nejsou jejich primární motivací. Nejvýše hodnotí atraktivitu práce jako takové, mobilitu (geografickou i střídání projektů), příležitost setkávat se s lidmi a navazovat nové kontakty a uvolněnou atmosféru.

Opravdu uvítají, když si svou odměnu za práci mohou „vyladit“ pomocí nepeněžitých aspektů, jako jsou dny volna navíc, flexibilní pracovní doba, komunikace prostřednictvím telekonferencí, slevy nebo kupony do kavárny.

I když se pracovní motivací a cíli mileniálové liší od svých předchůdců, neznamená to, že by nebyli ambiciózní. Sice netouží po zástupu podřízených nebo nějakém konkrétním „křesle“, ale mají zájem dosáhnout na pozice v exekutivě, aby mohli ovlivňovat dění kolem sebe.

Pro mileniály jsou motivací především dynamické pozice spojující různé funkce. Rovněž vyhledávají takovou práci, která jim umožňuje být v kontaktu se zajímavými lidmi a učit se od nich, jednat s ostatními profesionály a týmy. Proto by měla jejich profesní dráha nabízet rozmanité zkušenosti, a ne pouze vertikální stoupání za povýšením.

Mileniálové si velmi cení příležitostí, ve kterých mohou svým nadřízeným ukázat svůj potenciál a schopnosti – například když jsou přizváni do řídicího výboru organizace nebo na neformální setkání s vrcholovým vedením.

4. Udělejte prostor pro větší flexibilitu.

Mileniálové dělají kariérní rozhodnutí samostatněji než jejich předchůdci. Obecně vzato už dnes pracují s myšlenkou na svou zítřejší pozici: nehodlají na cestě za svým cílem nerozhodně přešlapovat na místě. A nebojí se změny. Pokud v práci nevidí jasný smysl, případně příležitosti k rozvoji v rámci společnosti, je obtížné nastolit rovnováhu mezi prací a osobním životem nebo nemají dobré vztahy s nadřízenými, začnou se poohlížet jinde.

Chcete-li si je udržet, je záhodno častěji si s nimi povídat o jejich kariérním růstu (jednou za rok už nestačí) a zeptat se na důvody odchodu, když se pro něj rozhodnou. Je důležité pochopit, v čem byl problém.

5. Buďte mentorem, ne šéfem.

Mileniálové jsou neblaze proslulí nedostatkem respektu k tradičním autoritativním strukturám. Jejich výchova byla mnohem volnější a benevolentnější, takže se striktními protokoly nebo projevy moci u nich moc nepochodíte. Spíše očekávají, že jejich lídři budou přístupní, budou je povzbuzovat a vést.

Manažeři by si měli dávat pozor na to, aby se neprezentovali jako životní vzory a neoháněli se svou autoritu. Respekt mileniálů by si měli získat spíše profesionální prestiží a konzistentností svých kroků, nikoli se opírat o automatický respekt k zavedené hierarchii či o smysl pro poslušnost.

6. Vytvořte silnou firemní kulturu.

Zaměstnance z řad mileniálů lákají společnosti se silnou kulturou a hodnotami, které jsou v souladu s jejich vlastními ideály a životným stylem. Musí cítit, že jejich úsilí stojí za to a má vyšší smysl než jen vydělávání peněz. Motivuje je, když jsou součástí něčeho důležitého, co má pozitivní dopad na jejich okolí.

Pokud to s kulturou společnosti nějak hapruje, rychle si toho všimnou a vážně pak zvažují, zda v ní zůstanou.

7. Naplňujte jejich potřebu uznání.

Jedním z nejvýznačnějších znaků této generace je potřeba projevu uznání od druhých. Doslova prahnou po ocenění, které očekávají nejen od nadřízených, ale také (a to zejména) od svých kolegů.

Práce je důležitou součástí jejich každodenního života, jehož detaily bez okolků sdílí na sociálních sítích. Je to další způsob, jak o sobě podávat obraz, jakým se chtějí prezentovat.

8. Berte vše, co k tomu patří.

Tendence dělat si veřejnou reklamu a jejich přirozená schopnost vytvářet image a příběhy na základě vlastních zkušeností z osobního i pracovního života z nich činí efektivní motor pro marketing a komunikaci. Ať už v dobrém nebo ve zlém, samozřejmě.

Opravdu se vyplatí vytipovat si mezi mileniály sociálně silné lídry a udělat z nich propagátory značky. Například tím, že je zapojíte do aktivit zviditelňujících společnost jakožto zaměstnavatele nebo do interních skupin, které se na branding zaměřují, případně je vezmete s sebou na veletrh práce nebo z nich uděláte mluvčí společnosti na sociálních sítích.

9. Neodpojujte děti digitální éry.

Mladší mileniálové jsou velmi navyklí na technologie. Facebook, Twitter a Instagram tvoří každodenní součást jejich života – i práce. Jednoduše si nedokážou představit život off-line: do takové míry, že až 56 % mileniálů by odmítlo pozici, která by nepovolovala přístup k sociálním sítím.

Organizace by neměly lidem bránit v užívání technologií a sociálních médií. Naopak by toho měly využít k vybudování kompetencí napříč celou organizací. Například mezigenerační mentorovací programy mohou starším zaměstnancům pomoci se učit od mileniálů technologickým dovednostem. I při vyhodnocování nových nákupů a technologických novinek můžete těžit z této technicky zdatné generace.

Příchod mileniálů mezi pracující je velkou výzvou, ale také příležitostí. Je na manažerech dřívějšího data narození, aby se snažili dozvědět více o světě, ve kterém žijeme, a podle toho se pak dokázali lépe rozhodovat. Mileniálové tu jsou a budou: využijte je tedy naplno!

Guido Stein je profesor oboru vedení lidí v organizacích na IESE Business School. 

Převzato z časopisu Forbes


MM materiály CZ

Více k tématu generace mileniálů nabízí workshop

Jak pracovat s mileniály