0
7 návyků ve škole v Hradci Králové

7 návyků ve škole v Hradci Králové

24. října 2015

Třicet ředitelů a zástupců škol z celé ČR navštívilo hradeckou základní školu Mandysova, která před rokem zavedla celoškolní vzdělávací program I ve mně je lídr. Výsledky jsou velmi pozitivní.

Zástupce škol zajímalo, jak se zde podařilo implementovat koncept proramu, jaké jsou dopady na klima ve škole, kulturu, vztahy ve sboru a chování žáků.

Součástí setkání byla možnost nahlédnout do výuky na prvním i na druhé stupni. Ti, kdo navštívili například 6. ročník, mohli zažít, jak si lídrové pracovních skupin dávají po týmové práci zpětnou vazbu a jaké vyvozují závěry pro příští skupinovou aktivitu (líp si rozdělit úkoly, udělat nejdřív to nejdůležitější a víc se poslouchat…).

Jako hlavní přínos programu po prvním roce vidí ředitel školy Mgr. Jan Faltýnek změnu klimatu školy, kultivaci vztahů mezi učiteli, ve třídách, v celé škole. Učitele práce baví, jsou nadšení, pracují sami na sobě. Snížil se počet kázeňských problémů, žáci jsou samostatnější, více spolupracují, učí se přebírat zodpovědnost. Program zasáhl i do osobního života pedagogů a do rodin žáků –  zpětná vazba z rodin, kde děti vedou k návykům své rodiče a začleňují jazyk 7 návyků do běžných situací, učitele vždy potěší a je důkazem toho, jak přirozené pro děti tyto návyky jsou. 

Velmi pozitivní klima v mateřské i v základní škole potvrzují také výsledky České školní inspekce.

Dejte i vaší škole vědět o programu I ve mně je lídr. Přečtěte si a doporučte dalším rodičům knihu 7 návyků  šťastný ch dětí.  

Tisková zpráva k jednoletému výročí programu v ZŠ a MŠ Pohádka