0
6 nástrah, kterým je třeba se vyhnout, chcete-li mít angažovaný virtuální tým

6 nástrah, kterým je třeba se vyhnout, chcete-li mít angažovaný virtuální tým

9. ledna 2022

Nejúčinnější principy lidské motivace jsou nadčasové a platí za všech okolností: při osobním kontaktu, na dálku i v hybridním prostředí. Jak nejlepší lídři dobře vědí, angažovaní zaměstnanci jsou vtaženi do hry, která jim dává smysl, a vyhrávají.

Prací na dálku nemusí nutně trpět produktivita – může dokonce i stoupat. Z výzkumu společnosti PwC vyplynulo, že v roce 2020 došlo k 47% zvýšení produktivity navzdory velkému rozmachu práce z domova. Byť má práce z domova svá úskalí, zaměstnanci pracující na dálku prokázali, že jsou schopni plného nasazení. Ve vzdáleném a hybridním pracovním prostředí musí lídři vědoměji vytvářet vhodné podmínky pro intenzivní zapojení zaměstnanců. 

newspeech Opakem pracovní nespokojenosti není spokojenost v zaměstnání,
ale spíše absence pracovní nespokojenosti.

– CLAYTON CHRISTENSEN, autor knihy Jak změříte svůj život?
Hra, která má šanci na úspěch, vylučuje mnohoznačnost při vytyčování cílů. 

Ti nejefektivnější lídři zapojují své zaměstnance do hry, ve které jde o hodně a má šanci na úspěch. Každý člen jejich týmu nebo organizace má pocit, že na jeho každodenní práci záleží a posouvá tým blíže ke skutečně nejdůležitějšímu cíli, tzv. wigu.

Od začátku pandemie vnášejí externí faktory do každodenního kolotoče každého zaměstnance další významné změny a stres. Mnoho lídrů zjednodušilo svou strategii na „každodenní kolotoč + 1“. Namísto toho, aby svému týmu vytyčili dva nebo tři wigy, na které se zaměří vedle běžných činností, soustředí se vždy pouze na jeden.

Chtějí-li lídři vybudovat vysoce zapojený tým či organizaci, musí se vyhnout těmto šesti nástrahám:
  1. koncepce
  2. složitost
  3. pocit marnosti
  4. naléhavost
  5. plánování
  6. nejasný cíl

Všech šest zmíněných nástrah se může týkat lídrů na všech úrovních, nicméně první tři jsou relevantní zejména pro lídry na seniorních pozicích a ty zbylé se týkají spíše vedoucích a manažerů týmů.

1. Koncepce: začněte s cílem, nikoli koncepcí.

Jaký je další nejdůležitější krok? Zaměřte se pouze na něj.

Cíl je konkrétní, zatímco koncepce je mnohoznačná. Je to myšlenka a je úplně jedno, jak skvělou máte ideu, bez jasně definovaného cíle nezabodujete – zejména v dnešním rychle se měnícím prostředí.

Podle Marka Divina, bývalého velitele speciálních jednotek amerického námořnictva Navy SEALs se tyto jednotky učí „zjednodušovat bojiště v chaosu války“. Určují si další důležitý krok a pak veškerou energii směřují do realizace této mikromise, přičemž udržují neustále tzv. „čelní fokus“.

Jak můžete pro tým nebo organizaci „zjednodušit bojiště“? Položte si otázky:
  • Ve které malé oblasti chceme mít nejsilnější dopad?
  • Kterým ukazatelem chceme pohnout?

Řekněme, že chcete zvýšit prodej. Jasným cílem není posílit veškerý prodej (to je koncepce), ale nějakou jeho součást. Jde o to zvolit jeden hmatatelný ukazatel, jako například zlepšování skóre v uzavírání zakázek průměrné velikosti. Nezapomeňte na „+1“.  To je faktor zapojení. Jestliže nebude cíl definován jednoduše, pohltí ho každodenní kolotoč.

2. Složitost: otevřete se jednoduchosti a dosahujte výsledků.

Realizace nemá ráda složitost.

Ne každý si při práci z domova může dovolit  luxus samostatné kanceláře a ničím nerušeného dne. Někteří zaměstnanci zase mohou při práci na dálku trpět pocit „odpojení“. Chcete-li podpořit jejich fokus a zvýšit zapojení, komunikujte jasně a transparentně. 

V době práce z domova ubylo cestování a nocování po hotelích. Pokud po zaměstnancích chcete, aby v ušetřeném čase dělali něco užitečného a produktivního, předložte jim ambiciózní, ale jednoduše definovaný cíl a k tomu recept, co dělat a co nedělat.

3. Pocit marnosti: chybí-li smysl, chybí i nadšení pro věc.

Vysoce angažované týmy se snaží vyhrát. Nehrají tak, aby neprohrály.

Při práci na dálku nebo v hybridním prostředí mohou mít lidé pocit izolace. Nemusí k tomu ale docházet, pokud mají všichni v týmu jasno o smyslu svého počínání. Základem zlepšování jsou dílčí výhry a úspěchy. Nezapomeňte na „každodenní kolotoč +1“.

Mají-li lidé před sebou cíl typu „+1“, vědí, že je jejich práce důležitá. Dává jim to větší pocit jistoty než atmosféra charakterizovaná slovy: „Momentálně se snažíme jen nějak ukočírovat každodenní kolotoč.“ Podobné výroky vedou k nejistotě a spekulacím: Je společnost v nesnázích? Nemůže se stát, že budu za půl roku bez práce?

Také pozor na vytyčování nedosažitelných cílů. Lidé na takové cíle obvykle reagují s pocitem „to nepůjde“ a okamžitě se vrací k běžným činnostem – a „každodenní kolotoč +0“ znamená pocit marnosti. Hrát neustále v defenzivě je vyčerpávající. Podobné pocity může zvrátit cíl typu „+1“. Lidé se prostě chtějí věnovat úkolům, na kterých záleží.

newspeechMají-li se vaši lidé neustále věnovat jen běžným každodenním činnostem, neděláte jim tím žádnou laskavost.

– CHRIS MCCHESNEY, autor knihy 4 disciplíny realizace4. Naléhavost: vždy se najde něco, co je potřeba udělat.

Při absenci fokusu a disciplíny určuje chování lidí naléhavost.

Jestliže chybí fokus a disciplína, chování lidí určuje naléhavost, nikoli důležitost. Vyhýbejte se pasti spočívající v pokušení věnovat se pouze naléhavým úkolům. Výjimeční lídři chápou, že i když se lidé shodnou na tom, co je důležité, dokud neaktivují smysl pro důležitost, každodenní kolotoč velmi snadno pohltí veškerý jejich čas a energii.

Máte-li jasně definovaný cíl, pomáhá to členům týmu soustředit se a jednat a nenechat se zmítat událostmi. Jsou vybaveni k proaktivnímu jednání, nikoli k reaktivnímu. Panuje všeobecná shoda na tom, co je stěžejní, a přesně to se pak plní.

5. Plánování: když budete pořád jenom plánovat, ujede vám vlak.

Chcete-li poslušné plnění povinností, věnujte se plánování. Chcete-li zapojení, věnujte se cílům.

Schopnost změnit směr byla v uplynulých dvou letech nejen nutná, ale v podstatě zásadní. Společnosti, které se měnícímu se prostředí dokázaly rychle přizpůsobit, snáze ustály bouřlivé časy. 

Lídři a manažeři se často snaží nalinkovat detailní plán – což je v mnoha situacích zcela adekvátní reakce. V případě úkolu, který vyžaduje vysokou míru zapojení týmu, je efektivnější umožnit týmům, aby si samy definovaly dílčí cíle, které jsou základem pro zastřešující vyšší cíl, aktivity, které k nim povedou, a vyzbrojily se na hru motivujícím scoreboardem. Jestliže plán vytvoříte sami a budete očekávat, že ho ostatní zrealizují, nepočítejte s nijak závratným zapojením. Teprve až lidem umožníte, aby si svou práci utvářeli sami, získáte ve skutečnosti větší kontrolu nad tím, co je důležité: cíl typu +1. 

6. Nejasný cíl: lidský mozek je schopen pojmout jen určitou míru mnohoznačnosti.

Bez jasných cílů angažovanost zaměstnanců prudce klesá.

Bez jasných cílů angažovanost zaměstnanců prudce klesá. Lidé prostě vypnou, protože si nedokážou jednotlivosti propojit. Slyší, co jim lídr říká, ale když neví, co přesně se od nich očekává, upadají do apatie. Nejistota přivádí lidi do bodu, kdy už zkrátka nechtějí žádnou mnohoznačnost řešit. Žádné další otázky prosím – díky. Nechtějí ale skončit a nebudou se s nikým nahlas dohadovat, jen se vrátí ke své běžné agendě – každodennímu kolotoči – a opustí cíl typu +1. Uvědomte si, že +0 znamená jediné – pocit marnosti.

newspeechKdyž chybí jasně definované cíle, vrháme se
s podivuhodnou vervou na plnění každodenních
triviálních úkolů.

– MARK JOSIE, senior viceprezident, obchodní výsledky, FranklinCoveyZapojte svůj tým do vítězné hry

Naši konzultatnti zaměření na realizaci strategických cílů pomáhají lídrům na všech úrovních dosahovat úspěchů i ve vzdáleném nebo hybridním pracovním prostředí. Cesta ke spolehlivé realizaci může začít nezávazným 60minutové (také on-line) setkáním, díky němuž získáte bezplatnou analýzu doporučení, jak zlepšit realizaci strategie a cílů vaší společnosti.

Více o realizaci strategií
Další články k tématu realizace

 

Analýza činností 80 20

Nástroj:
Analýza činností 80/20 

80 % výsledku zařídí 20 % vašich aktivit.
Soustředíte se na ty správné?

Využijte náš nástroj k analýze vašich aktivit