0
Ocenění pro FranklinCovey za přínos a programy také v oblasti prodeje

Ocenění pro FranklinCovey za přínos a programy také v oblasti prodeje

3. března 2016

Společnost FranklinCovey je mezi Top 20 Sales Training Companies – žebříček 20 nejlepších poskytovatelů školení v oblasti prodeje pro rok 2016.

Portál TrainingIndustry.com sestavuje tento žebříček v rámci svého poslání sledovat soustavně vzdělávací trh a vytipovávat nejlepší poskytovatele školení a technologií.

„Jsme poctěni, že jsme již po deváté v řadě získali ocenění portálu TrainingIndustry.com nejlepší poskytovatelé školení v oblasti prodeje,“ řekl Bob Whitman, CEO, FranklinCovey. „Naše metodologie Helping Clients Succeed® se od ostatních liší tím, že lídrům prodeje pomáháme přejít od tradičního způsobu prodeje ke konzultativnímu, díky čemuž se prodejci stávají důvěryhodnými poradci svých klientů. Prodejní týmy se u nás učí komunikačním dovednostem nezbytným pro osobní jednání, kritickému myšlení a přesně zacílené realizaci - dotažení obchodních případů do konce. Dokážou se svým klientům přiblížit a navazují s nimi vztahy postavené na důvěře, protože dokonale rozumí jejich potřebám a úzce spolupracují na dosažení oboustranně prospěšných výjimečných výsledků.“

Program na rozvoj prodejních kompetencí společnosti FranclinCovey pomáhá lídrům v oblasti prodeje a specialistům na vzdělávání rozvíjet týmy po osobní i profesní stránce, zvyšovat jejich výkonnost, dosahovat udržitelných výsledků a získat tu nejdůležitější konkurenční výhodu. Prostřednictvím prodejních školení, konzultací a koučování trénují klienti společnosti FranklinCovey dovednosti konzultativního prodeje a rozvíjejí své kompetence v oblastech plnění obchodních plánů, identifikace správných obchodních příležitostí, vyjednávání, uzavírání obchodu, efektivního plánování prodeje a procesu prodeje, vedení a řízení týmů prodejců. Tento přístup vychází z nadčasového principu, který říká, že čím více se zaměříte na úspěch svých klientů, tím úspěšnější budete vy sami.

Firmy našich klientů používají náš program ke zlepšování kompetencí v oblasti vedení lidí a prodejních dovedností, plánování, strategie, procesů a řízení obchodního plánu a také pro koučování u konkrétních zakázek. Náš program nabízí širokou škálu možností, které lze přizpůsobit finančním možnostem a potřebám klienta.

„Společnost FranklinCovey nabízí jedinečnou metodu transformace prodejního týmu,“ uvádí Craig Christensen, vedoucí prodejního programu, FranklinCovey. „Jsme hluboce přesvědčeni, že efektivní a dlouhodobá transformace prodeje nějakou dobu trvá a je třeba ji integrovat do celkového obchodního rámce společnosti. Neexistují žádné zkratky ani rychlá řešení. Je to pomalý proces, při kterém se musí nové způsoby chování zažít a který do prodejního týmu zavádí společný rámec dovedností a nástrojů, jež mohou při každé interakci se zákazníkem využívat k dosažení výjimečných výsledků.”

„Poptávka po školeních prodeje stále stoupá, a ovlivňuje tak a utváří vzdělávací trh samotný,“ prohlásil Doug Harward, CEO, Training Industry, Inc. „Společnosti oceněné jako Top 20 Sales Training Companies 2016 představují to nejlepší z nejlepších mezi poskytovateli prodejních školení.“

Toto uznávané ocenění vyznamenává nejúspěšnější poskytovatele školení v oblasti prodeje, jakým je například společnost FranklinCovey, kteří splňují následující kritéria:

  • uznávané postavení v oboru školení prodeje a dopad na obor jako takový,
  • inovace na trhu s poskytováním prodejních školení,
  • velikost společnosti a potenciál k růstu,
  • rozsah nabízených služeb,
  • významní klienti,
  • geografický dosah.

 

Kompletní seznam Top 20 Sales Training Companies 2016 najdete zde.

FranklinCovey také opět mezi Top 20 Leadership Training Companies