0

FranklinCovey Impact Platform

Masthead-updated_435x430-v2-768x760Nejjednodušší a nejefektivnější způsob, jak dosáhnout změny chování lidí napříč organizací.

 

 

  

Vzdělávací platforma FranklinCovey pomáhá řešit hlavní problémy každého pracovníka v oblasti L&D – zapojení studentů, praktické využití a upevňování poznatků. Díky ní mohu smysluplněji oslovit více lidí a poskytnout komplexní rozvoj manažerům firmy i každému členovi jejich týmů.“

– viceprezident pro rozvoj talentů, finanční služby

 

Představujeme FranklinCovey Impact Platform

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvotřídní obsah, zkušení lidé a moderní technologie jsou zárukou dosažení skutečné a trvalé změny chování. 

Promyšlená kombinace prvotřídního obsahu FranklinCovey, zkušeností našich odborníků a využití nejnovějších edukačních technologií společně vytvářejí jedinečné řešení, které vede ke změnám v kolektivním jednání, firemní kultuře a přinese vaší organizaci průlomové výsledky.

Inovativní technologie vzdělávací platformy nabízí vašim zaměstnancům účinné způsoby, jak si osvojit myšlení a chování nezbytné pro dosahování maximální výkonnosti. 

Technologie byla navržena s ohledem na potřeby a možnosti studentů. Využívá vědecké poznatky z oblasti edukace, které uživatelům pomáhají vstřebat obsah a aplikovat jej v praxi. Díky tomu dosahují v dovednostech a schopnostech měřitelného posunu.

Náš přístup podporuje také požadavky zaneprázdněných manažerů v oblasti learning and development (L&D). Coby administrátoři mohou snadno spravovat obsah a měřit výsledky, čímž také získávají praktická data potřebná ke strategickým rozhodnutím ohledně dalšího plánování vzdělávání a rozvoje. 

Platforma pomáhá automatizovat vzdělávací iniciativy v organizaci: účastníky vede k interakcím během lektorem vedených seminářů a prostřednictvím úkolů, výzev a motivačních upozornění je podporuje při uplatňování poznatků a jejich kontinuálním upevňování. Tento proces je zárukou trvalých dopadů. 

 
Další informace o vzdělávací platformě

IS

60minutové on-line setkání věnované otázkám & odpovědím

Přijďte se blíže seznámit s principy nové platformy a zjistěte, jak efektivní a přitom snadné z hlediska studia i správy může být firemní vzdělávání.

Více

Využijte věděcké poznatky o učení

Průvodce pro L&D lídry


Inspirujte se ověřenými poznatky, díky kterým bude rozvoj vašich zaměstnanců přinášet trvalé dopady. 

Stáhněte si průvodce

 
Výhody Impact Platformy
 

Působivý obsah s flexibilními přístupy

Náš obsah je založený na prověřených principech efektivity a podporuje rozvoj dovedností a schopností účastníků vzdělávání. Díky flexibilním možnostem realizace, jako jsou on-line či prezenční semináře, digitální kurzy a mikrokurzy, se obsah našich programů dostane ke studentům bez ohledu na to, kde se právě aktuálně nacházejí. 

Měřitelné výsledky pro organizaci
i účastníky rozvoje

Naše platforma vykazuje jasnou návratnost investic. Měření aktivity, pokroku, zapojení, spokojenosti a efektivity studentů generuje data, která lze využít pro strategická rozhodnutí v oblasti vzdělávání a rozvoje.

Jednoduchá správa a používání

Využívání platformy je snadné pro interní lektory i studenty. Obsah lze vyhledávat, přiřazovat i konzumovat okamžitě nebo s časovým odstupem.

Změňte chování, neomezujte se jen na prosté odškrtávání úkolů

Platforma je navržena tak, aby pomáhala dospět k trvalé změně chování. Motivuje studenty k užívání aplikace prostřednictvím poutavého obsahu a nástrojů pro následné uplatnění poznatků v reálném světě.

 

Plány rozvoje

 

Trvalá změna chování je podmíněna vnitřní transformací. To, jací lidé jsou a jak se dívají na svět, ovlivňuje způsob, jakým se zapojují a vedou ostatní. Plány rozvoje v naší vzdělávací platformě představují kombinaci FranklinCovey exkluzivního obsahu, odbornosti našich konzultantů a inovativní technologie. Pomáhají tak účastníkům vzdělávání se změnou myšlení i chování. 

Příklad doporučených kroků v plánu rozvoje:

1

Vstupní hodnocení 360° 

Pomocí více než 40 kompetencí studenti identifikují své silné stránky i prostor pro zlepšení a řídí následný proces rozvoje svých dovedností. 

2

Koučování

Koučové podporují rozvoj dovedností studenta tím, že s ním detailně proberou výsledky hodnocení 360°  a identifikují klíčové kompetence, na které je třeba se zaměřit, aby bylo dosaženo pokroku. 

3

Učení

Vzdělávací aktivity postavené na exkluzivním obsahu FranklinCovey, které účastníci absolvují s lektorem prezenčně nebo on-line či formou samostatného učení prostřednictvím digitálních kurzů a lekcí. 

4

Uplatňování nových poznatků

Účastníci cíleně uplatňují získané poznatky v praxi prostřednictvím výzev a úkolů, automatických upozornění a rozličných digitálních materiálů. 

5

Výstupní hodnocení 360° 

Díky hodnocení studenti sledují, jak se v průběhu času zlepšují v dovednostech, na které zaměřili svou pozornost. 

 
 
Prozkoumejte více z Impact Platformy

Administrace a interní lektoři

Pomoc pro administrátory při přiřazování, správě a vyhodnocování plánů rozvoje. Interním lektorům klienta nabízí studijní materiály pro přípravu na výuku kurzů FranklinCovey.
VÍCE

Studium

Pomoc uživatelům vytěžit ze svého profesního rozvoje maximum.
VÍCE

Systematické vzdělávání

Cílené uplatňování nových poznatků v praxi pro trvalou změnu chování.
VÍCE

Digitální mikrokurzy

Rozvoj požadovaných dovedností jen několik minut týdně.
VÍCE

 

Vzdělávací platformou vás rádi provedeme

Napište si o nezávazné představení.