0

Základy úspěšného řízení projektů

Vedete projekty, i když nejste projektový manažer?

Naučte se plánovat, vést a úspěšně dokončovat
velké i malé projekty – včas, bez překročení rozpočtu
a v maximální kvalitě.

Dopady neefektivních nebo neúspěšně vedených projektů jsou obrovské: nejde jen o finanční a časové ztráty nebo o nenaplněné cíle, ale také o motivaci lidí k dalším projektům, či dokonce o ztrátu důvěry zákazníka a poškození reputace firmy. 

 
VÝZVA

Víte, kolik vás stojí neúspěšný projekt?

GettyImages-707451513-cmprsdLidé z různých pozic ve firmě se dnes běžně podílí na menších i větších projektech. Velké projekty bývají profesionálně řízeny − ale jak je to u těch menších, zvláště interních? Často pro ně nejsou odsouhlasené výstupy, lidé nezvládají rizika, změny probíhají nekontrolovaně. Zodpovědnost za tyto projekty mnohdy nesou zaměstnanci, kteří dělají, co mohou, ale schází jim potřebné dovednosti a nástroje. 

 

 

 

Video ze semináře: Seznamte se Tonym

 

ŘEŠENÍ

Lidé + proces = úspěch

Pro úspěšné zvládnutí projektu nestačí jen sestavit plán a koordinovat jeho plnění. Zásadní roli hrají skvělé komunikační schopnosti neformálního projektového manažera − lídra, který členy týmu inspiruje, aby sami přispěli k úspěchu projektu a jeho vedení staví spíše na své přirozené autoritě než na formální pozici.

Struktura%20řízení%20projektuSamotný proces řízení projektu zahrnuje pět fází:
 • zahájení
 • plánování
 • realizace
 • sledování a kontrola
 • uzavření

Více k obsahu semináře

PMI logo

Seminář Základy úspěšného řízení projektů nabízí praktický přístup k řízení projektů, který kombinuje uznávaná doporučení PMI (Project Management Institute) s osvědčenými přístupy společnosti FranklinCovey, která je certifikovaným dodavatelem vzdělávacích programů PMI, největšího profesního sdružení projektového řízení. 

Dobrý systém zkracuje cestu k cíli.

— ORISON SWEET MARDEN 

 
MATERIÁLY A NÁSTROJE 
 • manuál včetně praktických nástrojů (formulářů) k okamžitému použití při plánování/vedení projektu
 • pracovní karty
 • přístup na webovou stránku s nástroji v elektronické podobě 

 


 

DOPADY

Seminář Základy úspěšného řízení projektů vede účastníky k uplatňování strukturovaného procesu, díky němuž budou schopni důsledně dotahovat projekty do úspěšného konce. 

Program je vhodný pro každého, kdo chce zdokonalit své schopnosti ohledně vedení malých a středních projektů, případně efektivně řídit své pracovní povinnosti a organizovat si práci formou projektů − aniž by byl oficiálním projektovým manažerem. 

Účastníci se naučí:
 • Inspirovat členy týmu k maximálnímu nasazení a osobnímu zájmu na dotažení projektu do úspěšného konce.
 • Správně definovat rozsah, zainteresované strany a měřitelné výstupy projektu.
 • Identifikovat možná rizika a stanovit strategii jejich řízení.
 • Vypracovat realistický harmonogram a plán komunikace.
 • Vést členy týmu k zodpovědnosti za projektové plány a pořádat pravidelná setkání zaměřená na informování o plnění závazků a stavu projektu.
 • Řídit změny projektu.
 • Formálně projekt uzavřít a zdokumentovat získané zkušenosti, ocenit a odměnit práci týmu.

itemeditorimage_5b68ad35aab23Článek 
Všichni jsme projektoví manažeři


 
FORMA DODÁNÍ

Seminář dodáváme jako dvoudenní firemní workshop. Účastníci pracují na konkrétních projektech, které budou následně realizovat. Pro zvýšení dopadů do praxe je seminář zasazen do pětitýdenního rámce.

 

 
 
 

Řešení vám rádi představíme a poskytneme časově omezený přístup do portálu

All Access Pass