0

Prezentační výhoda

Přesvědčte druhé – ať už se jedná o jednu osobu, nebo stovku posluchačů

Chcete-li, aby vaše sdělení přimělo druhé lidi
k požadované aktivitě, potřebujete efektivní
komunikační metody.

 

VÝZVA

Jaké jsou dopady neefektivní komunikace?

cq5dam.web.1280.1280 (28)Nepřesvědčivé prezentace a neefektivní komunikace vedou k jednáním bez výsledků i k promarněným obchodním příležitostem.

Nedostatek účinných metod pro předávání informací a nízká produktivita navíc vytváří ty nejrozšířenější skryté náklady mnoha firem v 21. století. 

 

 
 

 

 
 
 
 
ŘEŠENÍ

Naučte se opakovaně připravovat a prezentovat svá sdělení

Model propojení_1Seminář Prezentační výhoda účastníkům předá dovednosti a nástroje spolu s nejnovějšími poznatky z neurovědy. 

Základem programu Prezentační výhoda je model Propojení. Představuje proces, který vám v roli prezentujícího pomůže propojit sdělení, sebe sama a posluchače.

Účastníci si osvojí postup pěti kroků, díky němuž budou schopni připravovat a vést úspěšné prezentace a přesvědčovat druhé – ať už se bude jednat o jednu osobu, či stovku posluchačů, osobně i virtuálně. 

Více k obsahu semináře

 

 

Zaměstnanci, kteří vědí, že jejich práce smysluplně
a pozitivně ovlivňuje druhé, nejsou jen šťastnější…
ale také nesrovnatelně produktivnější.“

— ADAM M. GRANT
The Significance of Task Significance: Job Performance Effects, Relational Mechanisms and Boundary Conditions, Journal of Applied Psychology, leden 2008

MATERIÁLY A NÁSTROJE 
Každý účastník semináře získá:
 • PA - materialy_CZvstupní a výstupní sebehodnocení prezentačních dovedností 
 • pracovní manuál
 • praktické karty s nejdůležitějšími informacemi
  a užitečnými tipy 
 • plán prezentace − vytištěný i v elektronické podobě pro opakované použití
 • kartičky na poznámky
 • USB flash disk se záznamem vlastních prezentací ze semináře 

 

Výsledek

Vaše prezentační výhoda

Na semináři si osvojíte postupy, díky nimž dokážete opakovaně připravovat, propracovat a prezentovat svá sdělení. Budete schopni efektivně předat požadované informace nebo přesvědčit druhé o potřebě určitého jednání. Zlepšíte své osobní vystupování a posílíte sebejistotu. 

Účastníci semináře se naučí:
 • Zvládat stres a získat sebejistotu.
 • Připravit strukturovanou prezentaci zaměřenou na jasné cíle.
 • Přesvědčivě prezentovat hlavní myšlenky.
 • Efektivně používat prezentační pomůcky.
 • Argumentovat a zvládat diskuse po prezentaci.

Seminář se věnuje jak přípravě sdělení, tak nácviku jeho přednesu. Probíhá v malé skupině a vyžaduje aktivní zapojení – účastníci pracují na vlastní reálné prezentaci, jejich výstupy jsou natáčeny a každý získává zpětnou vazbu od lektora i ostatních účastníků.

„Jestli chcete vytvořit jen soubor čísel a faktů,
pak zrušte poradu a rozešlete zprávu.
Vytvořte ji v PowerPointu, jestli chcete,
ale prezentace tak nevznikne, pořád to bude jen zpráva.“

— SETH GODIN

FORMA DODÁNÍ
Varianty dodání:
 • dvoudenní seminář pro veřejnost: 18 900 Kč bez DPH, bez ubytování
 • firemní seminář: nabídku připravíme na základě vašich požadavků
Tento program získáte také s licencí All Access Pass.

All Access Pass All Access Pass vám zajistí přístup k rozsáhlé knihovně programů, digitálních lekcí, videí, hodnocení a dalších nástrojů FranklinCovey. Využívat je můžete prostřednictvím svých interních lektorů, on-line nebo samostatně vlastním tempem. 

Za výrazně nižší cenu na osobu, než je cena standardního semináře, můžete pracovat s lidmi napříč celou organizací a rozvíjet klíčové osoby. Licence je vhodná pro firmy, které hledají flexibilní, dlouhodobý a finančně efektivní sytém vzdělávání zaměstnanců.