0

Zvyšování prodejní výkonnosti

NAVAZUJTE SE SVÝMI ZÁKAZNÍKY VZTAHY PROSTOUPENÉ DŮVĚROU

NÁŠ PŘÍSTUP

Na úmyslech obchodníka záleží

Metodika Helping Clients Succeed pomáhá změnit způsoby myšlení obchodníků i jejich styl prodeje
a posouvá procesy k metodě konzultativního prodeje. Lídrům umožňuje rozvíjet jejich obchodní týmy po osobní
i profesní stránce, což vede ke zvyšování výkonnosti, dlouhodobým výsledkům a získání konkurenční výhody.


Zaměřujeme se na to, aby se obchodníci naučili navazovat se svými zákazníky vztah na základě důvěry − pochopili jejich skutečné potřeby, společně hledali oboustranně přínosná řešení a stali se pro ně konzultanty. 

 


Program poskytuje unikátní 12týdenní implementační plány navazující na jednodenní semináře, které podporují osobní zodpovědnost každého obchodníka i zapojení celého týmu. Pomáhají upevnit 
nové návyky a získané poznatky ihned začít používat v praxi. Proto jsou naše řešení spolehlivá, trvale udržitelná a měřitelná.

 

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI

Z prodejce důvěryhodným poradcem

Obchodníci se zdokonalí v následujících oblastech:
Zaujmou nový přístup k prodeji

Jejich záměrem se stane pomoc klientům dosahovat jejich cílů − stanou se pro klienty konzultanty.

Osvojí si dovednosti a postupy konzultativního prodeje

Naučí se klást klientovi správné otázky, naslouchat mu 
a porozumět problémům, které potřebuje řešit,
i výsledkům, jakých chce dosáhnout.

 
Vybudují si vztahy založené na důvěře

Promění klasické obchodní vazby mezi prodávajícím a kupujícím na otevřený a důvěryhodný vztah.

 Dokážou vytvářet oboustranně výhodná řešení

Díky zaměření na cíle klienta budou schopni navrhovat řešení, která přesně odpovídají jeho potřebám a jsou prospěšná pro obě strany.

 

„Všechno, co děláme a co znamená větší úspěch
pro zákazníka, nevyhnutelně vede
k finanční návratnosti pro nás.“

− JACK WELSH

ŘEŠENÍ

Programy postavené na mnohokrát oceněné metodologii

Top20_2018_Web_SALESJedenáctkrát za sebou v první dvacítce Top Sales Training Companies

Společnost Franklin Covey byla v roce 2018 opět zařazena mezi dvacet nejlepších poskytovatelů školení v oblasti prodeje prestižního ocenění Top Sales Training Companies vzdělávacího portálu TrainingIndustry.com. Více o ocenění 2018 a 2016
Další ocenění: top 20 žebříčku Selling Power (2014), bronzová hvězda The Stewie Awards (2014) a Brandon Hall.


Naše řešení jsou sestavena ze tří samostatných jednodenních modulů a společně přinášejí transformaci celého prodejního cyklu:
od vyhledávání nových zákazníků přes hodnocení potenciálu obchodních příležitostí až po uzavírání obchodu. 

Naplňte svůj obchodní plán/pipeline

Seminář programu HCS zaměřený na postupy v přípravné fázi prodejního cyklu. Obchodníci se naučí určovat priority, správně se připravovat a vytěžit maximum z úsilí, které do oslovování klientů vloží.  

Naplňte svůj obchodní plán/pipeline
Naplňte svůj obchodní plán/pipeline Zjistit více

Ohodnoťte své obchodní příležitosti

Seminář programu HCS se věnuje postupům při posuzování potenciálu obchodních případů. Obchodníci se naučí rozlišovat správné příležitosti od slabých a snížit nepřesnost prodejních předpovědí

Ohodnoťte své obchodní příležitosti
Ohodnoťte své obchodní příležitosti Zjistit více

Uzavřete obchod

Seminář programu HCS naučí obchodníky uplatňovat vhodné prodejní dovednosti, díky nimž budou schopni úspěšně vést jednání k uzavření oboustranně prospěšného obchodu

Uzavřete obchod
Uzavřete obchod Zjistit více