0

Změna: proměňte nejistotu v příležitost

Nový seminář FranklinCovey

Dokážete-li efektivně zvládat změny,
získáte silnou konkurenční výhodu.

 

VÝZVA

Mnoho firem se při změně zaměřuje primárně na proces.
K jejímu zvládnutí to však nestačí.

Ke změnám dochází neustále, ať chceme, nebo ne. Jsou součástí našich životů, ovlivňují fungování a výsledky organizací, zrychlují – a nemizí. I když jsou změny těžké, můžeme je zvládnout a ještě z nich vytěžit. Úspěšné zdolání záleží především na lidech a na tom, jak je lídři dokážou zapojit, nakolik se jim podaří snížit pocity nejistoty a změnit vnímání změny z ohrožení na příležitost.ŘEŠENÍ 

Každá změna má předvídatelný průběh

ZměnaKdyž si uvědomíme, že každá změna má předvídatelný průběh, můžeme zvládat své reakce na změnu, proaktivně se na ni připravovat a lépe se orientovat v jejím procesu.

To nám umožní se vědomě rozhodnout, jaký další postup je nejlepší – dokonce i v těch nejtěžších fázích.

 

 

DOPADY

Porozumění základním principům lidských reakcí na změnu
a pochopení průběhu změn

  • Zaměstnanci získají sebevědomí pro zvládání změny a dokážou změnu naplno vytěžit.
  • Lídři budou schopni úspěšně provést své týmy změnou a dokážou je zapojit tak, aby samy chtěly vytyčených výsledků v rámci změny dosáhnout, nebo je dokonce překonat.
  • Organizace si uvědomí, že změna není jen o procesu; poskytne zaměstnancům na všech úrovních nezbytné nástroje k tomu, aby dokázali urychlit a optimalizovat změnu, třeba i nad rámec počátečních možností.


MATERIÁLY A NÁSTROJE materiály změna_bez pozadí
  • účastnický manuál s nástroji pro zvládání změny
  • dvoje pracovní karty
  • digitální nástroj pro lídry*
  • články a tipy k tématu pro lídry na portálu Jhana*
  • lektorská sada a nástroje pro virtuální certifikaci*

*pro držitele licence FranklinCovey All Access Pass
FORMA DODÁNÍ
Seminář tvoří tři moduly:
  • Modul 1: Projděte zdárně změnou – lídři i jednotlivci se naučí, jak sami změny zvládat.
  • Moduly 2 a 3: Proveďte svůj tým změnou – lídři se učí, jak úspěšně provést změnou své týmy.

Seminář realizujeme v různých formách výuky: naživo (každý modul 120 trvá minut), on-line (každý modul trvá 90 minut) a prostřednictvím digitálních lekcí a kurzů. Jednotlivé moduly mohou být realizovány v jednom dni nebo dle přání ve více dnech. 

Semináře a webináře pro veřejnost

Nyní neplánujeme žádná školení. V případě zájmu, nám napište.