0

4 základní role leadershipu

UNIVERZÁLNÍ RÁMEC PRO ÚSPĚCH VŠECH LÍDRŮ

Lidé ve středních a vyšších manažerských pozicích jsou příkladem charakteru a kompetentnosti
a zosobňují firemní hodnoty.

Očekává se od nich, že budou schopni se rychle přizpůsobit, odvážně a s nadhledem uvažovat a vytvářet inspirativní vize, přetavit strategii do smysluplné práce a motivovat lidi k lepším výkonům.

 

 
VÝZVA

Svět se mění nebývalým tempem

Jako lídři děláme každý den spoustu rozhodnutí. Jsme nuceni řešit problémy, s jakými jsme se dosud nesetkali. Co fungovalo včera, může být přes noc jinak. Jak zvládat výzvy této dynamické doby a vytvářet vhodné prostředí, ve kterém i ti ostatní ze sebe vydají maximum?

Leadership je volba

citaceLeadership
je volba,
nikoli pozice.

STEPHEN R. COVEY

 

ŘEŠENÍ

Naplňujte čtyři základní role při vedení sebe sama i svých týmů4R schéma

 1. Podněcujte důvěru – buďte  vzorem charakteru a způsobilosti.
 2. Vytvářejte vizi – slaďte a spojte týmy k naplnění smyslu.
 3. Realizujte strategii pomocí trvalého, disciplinovaného přístupu.
 4. Koučujte svůj tým a uvolňujte jeho nevyužitý talent a potenciál.

Více k obsahu semináře
DOPADY

Program poskytuje jedinečný rámec pro růst všech lídrů.

Účastníci se naučí:
 • Posilovat charakter a způsobilost a tím zvyšovat svou důvěryhodnost. Vědomě vytvářet prostředí s vysokou mírou důvěry.
 • Vytvářet společnou vizi a strategii a přenést je do smysluplné práce. Zřetelně komunikovat, kam organizace nebo tým směřuje
  a jak se tam dostane.
 • Disciplinovaným přístupem realizovat strategie a cíle až do jejich konce, a to spolu s ostatními a skrze ně.
 • Důslednou zpětnou vazbou a koučováním rozvíjet u všech členů svých týmů schopnost vést, zlepšovat se a profesně růst.

 
 
MATERIÁLY A NÁSTROJE 
 • 360° zpětná vazba nebo sebehodnocení (vstupní a výstupní on-line4 základní role leadershipu hodnocení)
 • účastnický manuál
 • implementační plán
 • pracovní karty
 

 
FORMA DODÁNÍ
Řešení pro firmy
 • v rámci licence All Access Pass
 • čtyřdenní (2+2 dny), popř. třídenní seminář (2+1 den): nabídku připravíme na základě vašich požadavků
 • čtyři samostatné půldenní semináře zaměřené vždy na jednu roli
 
Otevřené programy
 • čtyřdenní seminář (2+2 dny): 35 400 Kč bez DPH, bez ubytování
 • třídenní seminář (2+1 den): 29 400 Kč bez DPH, bez ubytování

 

 

 
 

Řešení vám rádi představíme a poskytneme časově omezený přístup do portálu

All Access Pass

 

 

Semináře a webináře pro veřejnost

Nyní neplánujeme žádná školení. V případě zájmu, nám napište.


Dokumenty

4 základní role leadershipu

4 základní role leadershipu

Rozvojový program pro lídry ve středních a vyšších manažerských pozicích