0

4 základní role leadershipu

UNIVERZÁLNÍ RÁMEC PRO ÚSPĚCH VŠECH LÍDRŮ

V oblasti vedení lidí působíme více než třiceti let. Dva roky jsme se věnovali vývoji nového programu a zjišťovali, co organizace od svých manažerů potřebují – dnes i do budoucnosti. 

Lidé ve středních a vyšších manažerských pozicích jsou příkladem charakteru a kompetentnosti a zosobňují firemní hodnoty. Očekává se od nich,
že budou schopni se rychle přizpůsobit, odvážně a s nadhledem uvažovat a vytvářet inspirativní vize, přetavit strategii do smysluplné práce
a motivovat lidi k lepším výkonům.

 

Výzva

Svět se mění nebývalým tempem

4R_cesta k leadershipu_jen obr
Jako lídři děláme každý den spoustu rozhodnutí. Jsme nuceni řešit problémy, s jakými jsme se dosud nesetkali. Co fungovalo včera, může být přes noc jinak. 

Jak mohou lídři zvládat výzvy této dynamické doby
a vytvářet vhodné prostředí, ve kterém i ti ostatní ze sebe vydají maximum?

FotkyFoto_64962873_SPřečtěte si články 
o leadershipuŘešení

4 základní role leadershipu

Pokud lídři vědomě usilují o naplňování čtyř základních rolí při vedení sebe i svých týmů, pokládají tím základ efektivního leadershipu. 

Čtyři základní role lídra jsou:4R schéma
 1. Podněcovat důvěru tím, že budou vzorem charakteru a způsobilosti.
 2. Vytvářet vizi tím, že spojí své týmy k naplnění smyslu.
 3. Realizovat strategii pomocí trvalého, disciplinovaného přístupu a sladění.
 4. Koučovat svůj tým tak, aby uvolnili jeho nevyužitý talent a potenciál.

Více k obsahu semináře


„Důvěra je nejdůležitější složkou potřebnou pro budování týmu. Bez ní to nejde.“

— PASQUALE SCATURRO

Materiály k semináři
 
Každý účastník semináře získá:4ZRL
 • 360° zpětnou vazbu nebo sebehodnocení
 • účastnický manuál
 • implementační plán
 • pracovní karty

 


 
Výsledek

Program poskytuje jedinečný rámec pro růst všech lídrů.

Program 4 základní role leadershipu umožní lídrům rozvoj v tom, kým jsou i co dělají, a vytváří základ pro jejich další úspěšné vedení. 

Účastníci se naučí:
 • Posilovat charakter a způsobilost a tím zvyšovat svou důvěryhodnost. Vědomě vytvářet prostředí s vysokou mírou důvěry.
 • Vytvářet společnou vizi a strategii a přenést je do smysluplné práce. Zřetelně komunikovat, kam organizace nebo tým směřuje
  a jak se tam dostane.
 • Disciplinovaným přístupem realizovat strategie a cíle až do jejich konce, a to spolu s ostatními a skrze ně.
 • Důslednou zpětnou vazbou a koučováním rozvíjet u všech členů svých týmů schopnost vést, zlepšovat se a profesně růst.
„Leadership je volba, nikoli pozice.“

— STEPHEN R. COVEY
Forma dodání 

Řešení pro firmy
 • v rámci licence All Access Pass
 • čtyřdenní (2+2 dny), popř. třídenní seminář (2+1 den): nabídku připravíme na základě vašich požadavků
 • čtyři samostatné půldenní semináře zaměřené vždy na jednu roli
 
Otevřené programy
 • čtyřdenní seminář (2+2 dny): 35 400 Kč bez DPH, bez ubytování
 • třídenní seminář (2+1 den): 29 400 Kč bez DPH, bez ubytování


Rozvojový program 4 základní role leadershipu začíná vstupním hodnocením − 360° zpětnou vazbou nebo sebehodnocením (on-line dotazník) − a končí hodnocením výstupním. Obě jsou zahrnuta v ceně. 

Tento program získáte také s licencí All Access Pass.

All Access Pass All Access Pass vám zajistí přístup k rozsáhlé knihovně programů, digitálních lekcí, videí, hodnocení a dalších nástrojů FranklinCovey. Využívat je můžete prostřednictvím svých interních lektorů, on-line nebo samostatně vlastním tempem. 

Za výrazně nižší cenu na osobu, než je cena standardního semináře, můžete pracovat s lidmi napříč celou organizací a rozvíjet klíčové osoby. Licence je vhodná pro firmy, které hledají flexibilní, dlouhodobý a finančně efektivní systém vzdělávání zaměstnanců.

Semináře a webináře pro veřejnost

Nyní neplánujeme žádná školení. V případě zájmu, nám napište.


Dokumenty

4 základní role leadershipu

4 základní role leadershipu

Rozvojový program pro lídry ve středních a vyšších manažerských pozicích