0

Nevědomé předsudky

Pochopením předsudků k uvolnění potenciálu

Naše předsudky významně ovlivňují naše chování k sobě i k druhým.

Předsudky patří k lidské přirozenosti – jsou běžnou součástí fungování mozku. Mají ovšem vliv na to, jak se rozhodujeme, chováme k druhým, reagujeme na nejrůznější situace a okolnosti. Nesnažíme-li se s předsudky vypořádat, dovolujeme jim,
aby omezovaly potenciál a přínos ostatních. 

Společnosti nacházející se v první čtvrtině žebříčku firem s nejlepšími výsledky v oblasti genderové a rasové diverzity dosáhnou s větší pravděpodobností nadprůměrné výkonnosti v porovnání
s ostatními firmami ze stejného odvětví.

DELIVERING THROUGH DIVERSITY, MCKINSEY & COMPANY

Výzva

Vypořádejte se s předsudky a umožněte lidem vydat ze sebe to nejlepší

UB_obrázek_žena_editedPředsudky nejsou ve své podstatě dobré ani špatné. Způsobují preferování nebo zaujatost vůči určitým osobám, místům nebo věcem. U nevědomých předsudků nám ovšem nedochází potenciální riziko, které je s tím spojeno.  Předsudky na pracovišti dokážou napáchat velké škody na angažovanosti zaměstnanců, při inovacích a ovlivnit výkonnost týmu i celé firmy. 

Jak se bránit potenciálně negativním dopadům nevědomých předsudků?  

UB_Předsudky nejsou dobré ani špatné

Přečtete si články k tématu
nevědomých předsudků

 


Řešení

Nic nemá zásadnější vliv na výkonnost než to, jak se navzájem jako lidé vnímáme a jak se k sobě chováme.

Pokud si lidé připustí své předsudky, pochopí je a uvědomí si jejich dopady, mohou změnit své chování a rozvíjet prosperující firemní kulturu a zvýšit výkon v celé organizaci.
Předsudky o sobě_o druhých_edited
 
UVĚDOMTE SI PŘEDSUDKY  

Připusťte si předsudky − v osobním životě i v práci. Rozpoznejte jejich dopad na chování, rozhodování a výkonnost.

ROZVÍJEJTE VZTAHY

Buďte empatičtí a zvídaví, snažte se lidi kolem sebe více poznat − rozšíříte si obzory Model UB_edited
a budete se umět lépe rozhodovat.

BUĎTE ODVÁŽNÍ

Prozkoumejte způsoby, jak se vypořádat s předsudky, nebojte se postavit těm,
které omezují lidi i jejich výkony.Materiály k semináři

UB_materiály nové komlet_edited
Každý účastník semináře získá:

- účastnický manuál
- dvoje pracovní karty
- pro všechny držitele licence All Access Pass 5týdenní digitální implementační plán na portálu Jhana

 Výsledek

Seminář rozvíjí praktické dovednosti, které umožní rozpoznat předpojatost v reálných situacích na pracovišti a čelit jejich negativním dopadům.

Účastníci se na semináři naučí:
  • Rozpoznat dopad předsudků na chování, rozhodování a výkonnost.
  • S empatií a zvádavostí rozvíjet vztahy s druhými, aby je více poznali a dokázali se pak lépe rozhodovat. 
  • Respektovat lidi kolem, být k nim otevřený a vážit si jich.
  • Vypořádat se s předsudky, které omezují výkonnost všech zúčastněných. 
 
Toto řešení pomůže organizacím:
  • Rozvíjet lídry, kteří usilují o vytvoření prostředí založeném na respektu. Pomoci jim rozhodovat se férově bez vlivu předsudků.
  • Budovat kulturu, která podněcuje zapojení a oceňuje různorodé pohledy a názory všech v týmu. Využít skrytý potenciál tak, aby každý mohl přispět tím nejlepším, co v něm je.
  • Zlepšit spolupráci mezi novými či stávajícími týmy a pracovními skupinami.

„Nikdo nejsme nestranný. Jen si své předsudky uvědomujeme více, nebo méně.“

—  PHYLLIS ROSEOVÁ, SPISOVATELKA

Forma dodání
 
Řešení pro firmy 

 

Tento program získáte také s licencí All Access Pass.

All Access Pass All Access Pass vám zajistí přístup k rozsáhlé knihovně programů, digitálních lekcí, videí, hodnocení a dalších nástrojů FranklinCovey. Využívat je můžete prostřednictvím svých interních lektorů, on-line nebo samostatně vlastním tempem. 

Za výrazně nižší cenu na osobu, než je cena standardního semináře, můžete pracovat s lidmi napříč celou organizací a rozvíjet klíčové osoby. Licence je vhodná pro firmy, které hledají flexibilní, dlouhodobý a finančně efektivní systém vzdělávání