0

Nevědomé předsudky

Pochopením předsudků k uvolnění potenciálu

Naše předsudky významně ovlivňují,
jak se chováme k sobě i k druhým.


Patří k lidské přirozenosti – jsou běžnou součástí fungování mozku. Mají ovšem vliv na to, jak se rozhodujeme, chováme k druhým a reagujeme na nejrůznější situace. Nesnažíme-li se s předsudky vypořádat, dovolujeme jim, aby omezovaly potenciál a přínos ostatních. 

Nevědomé předsudky

CitaceInkluzivní týmy jsou výkonější

Společnosti nacházející se v první čtvrtině žebříčku firem s nejlepšími výsledky v oblasti genderové a rasové diverzity častěji dosahují nadprůměrné výkonnosti v porovnání s ostatními firmami ze stejného odvětví.

DELIVERING THROUGH DIVERSITY,
MCKINSEY & COMPANY

 

VÝZVA

Jak se bránit negativním dopadům nevědomých předsudků? 

Předsudky nejsou ve své podstatě dobré ani špatné,
způsobují preferování nebo zaujatost vůči určitým osobám,
místům nebo věcem.

nevědomých předsudků ovšem nevidíme potenciální riziko,
které z nich vyplývá: na pracovišti dokážou napáchat velké škody
v angažovanosti, při inovacích a ovlivnit výkonnost týmu i celé firmy. 

Připojte se k on-line Inspirativnímu setkání 13. 1. 2022


 

ŘEŠENÍ

Pracujte s předsudky a umožněte lidem vydat ze sebe to nejlepší

Pokud si lidé připustí své předsudky, pochopí je a uvědomí si jejich dopady, mohou změnit své chování
a rozvíjet prosperující firemní kulturu a zvýšit výkon v celé organizaci.

UVĚDOMTE SI PŘEDSUDKY  

Model UB_edited

Připusťte si předsudky − v osobním životě i v práci. Rozpoznejte jejich dopad na chování, rozhodování a výkonnost.

ROZVÍJEJTE VZTAHY

Buďte empatičtí a zvídaví, snažte se lidi kolem sebe více poznat − rozšíříte si obzory a budete se umět lépe rozhodovat.

BUĎTE ODVÁŽNÍ

Prozkoumejte způsoby, jak se vypořádat s předsudky, nebojte se postavit těm,
které omezují lidi i jejich výkony.

 

 

CitaceMyslíme si, že vidíme svět takový, jaký je. Ale ve skutečnosti
jej vidíme takový, jací jsme my sami.

STEPHEN R. COVEYMATERIÁLY A NÁSTROJE 


UB_materiály nové komlet_editedúčastnický manuál
dvoje pracovní karty
5týdenní digitální implementační plán (pro  držitele licence AAP)

 


 

DOPADY

Praktické dovednosti, jak v každodenním životě porozumět svým předsudkům a jak se s nimi vypořádat  

Dopady pro jednotlivce:
  • Rozpoznají dopad předsudků na chování, rozhodování a výkonnost.
  • S empatií a zvádavostí budou rozvíjet vztahy s druhými, aby je více poznali a dokázali se pak lépe rozhodovat.
  • Naučí se respektovat lidi kolem, být k nim otevřený a vážit si jich.
  • Budou schopni vypořádat se s předsudky, které omezují výkonnost všech zúčastněných. 
Dopady pro organizaci:
  • Rozvoj lídrů, kteří usilují o vytvoření prostředí založeném na respektu a kteří se chtějí rozhodovat se férově bez vlivu předsudků.
  • Budování kultury, která podněcuje zapojení a oceňuje různorodé pohledy a názory všech v týmu. 
  • Lepší spolupráce mezi novými či stávajícími týmy a pracovními skupinami.


FORMA DODÁNÍ

 

 
 
 

Řešení vám rádi představíme a poskytneme časově omezený přístup do portálu

All Access Pass