0

Leading at the Speed of Trust

Jak posílit důvěru v týmu, a zvýšit tak výkonnost organizace

LEADING AT THE SPEED OF TRUST

Důvěra má skutečné dopady na ekonomické výsledky firem. Není jen měkkou, těžko uchopitelnou dovedností nebo ctností, kterou buď máte, nebo nemáte, jak bývá vnímána. Důvěru si může vaše organizace vědomě vybudovat. 

 

Výzva

Vytvářejí a šíří vaši lídři důvěru? 

Trust conversationDnešní doba vyžaduje zcela jiný způsob vedení lidí. Leadership založený na řízení a kontrolování lidí z dlouhodobého pohledu k požadovaným  výsledkům nepovede.

Vybudovat úspěšné týmy a dosahovat trvale udržitelné výkonnosti dokážou jen lídři, kteří staví vedení lidí na důvěře. Důvěra v lidech podporuje zapojení, kreativitu, inovativnost a uvolňuje talent. Když zaměstnanci cítí, že jim věříte, vydají ze sebe to nejlepší. Lidé nechtějí být řízení, chtějí být inspirováni a vedeni. 

Řešení

Zapracujte na důvěře. Když vzroste důvěra,
zvýší se i angažovanost zaměstnanců.

Program Leading at the Speed of Trust je určen především lídrům a je zaměřen na posílení důvěry v týmech. 

Účastníci rozvíjejí svou důvěryhodnost a procvičují způsoby chování, které zvyšují důvěru – a to v situacích, jež běžně zažívají. Učí se vést setkání se svým týmem věnovaná vytváření důvěry, pracují s vlastním plánem jejího posílení, k dispozici mají digitální aplikaci (v angličtině).

Praktické nástroje a účinné procesy účastníkům poskytují podporu při upevňování nových způsobů chování ještě po dobu 52 týdnů po skončení semináře. Pomáhají jim zapojit vlastní týmy tak, aby se jejich členové více angažovali a převzali odpovědnost za výsledky.Nárůst důvěry v organizaci o 10 %
má na spokojenost
zaměstnanců stejný dopad jako
36% zvýšení platu.

Studie: Dublin University Business School

 
Materiály k semináři
Každý účastník semináře získá:
 • LSOT - materialymanuál 
 • akční plán důvěry
 • plán posílení důvěry
 • karty důvěry
 • příručku k setkáním důvěry s týmem
 • vyhodnocení kvocientu důvěry tQ (360° zpětná vazba) – v rámci dvoudenní verze semináře 


Výsledek

Lídři dokážou lépe vést týmy, které budou efektivnější, více zapojené
a budou naplňovat vytyčené cíle.

Účastníci se v jednotlivých částech semináře naučí:
 • Chápat význam budování důvěry ve vztazích se všemi partnery. 
 • Zvyšovat osobní důvěryhodnost (hodnocení tQ jim zprostředkuje obraz toho, jak vysoká je jejich důvěryhodnost v očích druhých lidí).
 • Jednat tak, aby podněcovali důvěru ve všech klíčových vztazích.
 • Proměnit daně z nedůvěry na dividendy z důvěry.
 • Sladit svůj tým, symboly, systémy a procesy tak, aby přispívaly k vysoké úrovni důvěry uvnitř organizace.

Přečtěte si
Budování důvěry ve společnosti Frito Lay

Stephen M. R. Covey

Role lídra

„Schopnost vytvářet, obnovovat a šířit důvěru ve vztazích se všemi zainteresovanými stranami – zaměstnanci, zákazníky, obchodními partnery a spolupracovníky – je klíčovou kompetencí lídra v dnešní době.“ 

— STEPHEN M. R. COVEY,

autor knih Důvěra a Chytrá důvěra

Řešení pro firmy
 • v rámci licence All Access Pass
 • dvoudenní seminář: nabídku připravíme na základě vašich požadavků.
  Program  začíná vstupním hodnocením tQ − 360° zpětnou vazbou − a končí hodnocením výstupním. Obě jsou zahrnuta v ceně.
Tento program získáte také s licencí All Access Pass.

All Access Pass All Access Pass vám zajistí přístup k rozsáhlé knihovně programů, digitálních lekcí, videí, hodnocení a dalších nástrojů FranklinCovey. Využívat je můžete prostřednictvím svých interních lektorů, on-line nebo samostatně vlastním tempem. 
Za výrazně nižší cenu na osobu, než je cena standardního semináře, můžete pracovat s lidmi napříč celou organizací a rozvíjet klíčové osoby. Licence je vhodná pro firmy, které hledají flexibilní, dlouhodobý a finančně efektivní systém vzdělávání zaměstnanců.

Semináře a webináře pro veřejnost

Nyní neplánujeme žádná školení. V případě zájmu, nám napište.