0

Petr Kreuz

Do svých konzultací Petr promítá to nejlepší, co načerpal ze studia teorie, jejíž platnost podroboval desítky let praktickému testování u mezinárodních společností. Nechte se inspirovat.

V životě je tou nejlepší učitelkou reálná zkušenost
– není vždy příjemná, zato je nadmíru srozumitelná.
Moudrost k nám přichází s životními zkušenostmi.

působení ve FranklinCovey

Petr je konzultantem a lektorem FranklinCovey od roku 2015. Věnuje se programům 7 návyků a Helping Clients Succeed a pomáhá firmám s implementací licence All Access Pass.

V roce 2003 absolvoval seminář 7 návyků skutečně efektivních lidí. Dr. Stephen R. Covey ho svými myšlenkami silně pozitivně zasáhl, neustále se k jeho publikacím vrací a čerpá z nich novou inspiraci pro svá rozhodnutí v každodenním soukromém i pracovním životě. Postupem času vnímá stále zřetelněji jejich ohromující nevyčerpatelnou sílu.

Jednotlivcům, týmům a organizacím pomáhá na cestě k výjimečnosti, inspiruje je k vytváření prostředí uvolňujícího jedinečný potenciál, vede je ke stanovování a naplňování nejdůležitějších cílů a poslání i ke zvyšování výkonu a přispívá tak k dosahování jejich trvalých úspěchů a spokojenosti. 

zkušenosti

Své bohaté pracovní zkušenosti získal u mezinárodních FMCG společností Mars, Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Kimberly-Clark a dalších. Pracoval v obchodních pozicích jako člen managementu, obchodní ředitel, vedoucí prodejních týmů klíčových zákazníků, trade marketingu a category managementu. V těchto pozicích rozvíjel a uplatňoval zkušenosti s navazováním a udržováním obchodních kontaktů, s plánováním a doručováním prodejních cílů, s tvorbou a naplňováním dlouhodobé vize a s výběrem, vedením i rozvojem spolupracovníků.

klienti

Dr. Max, Walstead Moraviapress, Google, Marelli Automotive Lighting, GuideVision, ExxonMobil, MOL, CERVA a Akzo Nobel Coatings.

co o Petrovi nevíte

Inspiraci pro svůj život čerpá z pestré palety zdrojů souvisejících s epigenetikou, psychosomatikou, transakční analýzou, kognitivně behaviorální terapií, mezilidskou komunikací, regenerací, přínosem životní filozofie stoicismu a buddhismu. Fascinuje ho téma smrti, a jak nás přijetí smrtelnosti učí smysluplně a radostně prožít život. Na nádrži jeho motorky najdete nápis MEMENTO MORI – CARPE DIEM. Jeho články na toto téma najdete na LinkedInu: #2 - Ve vlastní smrt nikdo nevěří. #12 - Skutečně zemřeme, až když lidé, kteří nás znali, zapomenou. #10 – Vlastní pohřeb nelze odmítnout.