0

Petr Kreuz

Petr Kreuz
Konzultant a lektor
_.GBO9h_bsm%C4h79dys41en0rkmb
+420 604 212 776
LinkedIn

Petr Kreuz je konzultantem a lektorem FranklinCovey od roku 2015. Věnuje se programům 7 návyků a Helping Clients Succeed a pomáhá firmám s implementací licence All Access Pass.

Své bohaté pracovní zkušenosti získal u mezinárodních FMCG společností MARS, Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Kimberly-Clark a dalších. Pracoval na obchodních pozicích jako člen managementu, Obchodní ředitel, Vedoucí prodejních týmů Klíčových zákazníků, Trade marketingu a Category Managementu. Na těchto pozicích rozvíjel a uplatňoval zkušenosti s navazováním a udržováním obchodních kontaktů; s plánováním a doručováním prodejních cílů; s tvorbou a naplňováním dlouhodobé vize; s výběrem, vedením a rozvojem spolupracovníků.

Petr je certifikovaným lektorem programů 7 návyků skutečně efektivních lidí a Helping Clients Succeed. Aktuálně se věnuje především licenci All Access Pass a pomáhá klientům FranklinCovey s její implementací ve firmě.

"V roce 2004 jsem absolvoval seminář 7 návyků skutečně efektivních lidí. Dr. Stephen R. Covey mě svými myšlenkami silně pozitivně zasáhl, neustále se k obsahu jeho publikací vracím a čerpám z nich novou inspiraci pro svá rozhodnutí v každodenním soukromém i pracovním životě. S jejich praktickým využíváním vidím stále zřetelněji jejich ohromující nevyčerpatelnou sílu.

Mým cílem je jednotlivcům, týmům a organizacím pomáhat na cestě k výjimečnosti, inspirovat je k vytváření prostředí uvolňující jejich jedinečný potenciál, vést je ke stanovování a naplňování nejdůležitějších cílů a poslání, ke zvyšování výkonu, přispívat tak k dosahování jejich trvalých úspěchů a spokojenosti. Následujte myšlenky Dr.Coveyho se mnou."