0

Juwana Jenkins

Juwana má skoro třicetileté zkušenosti v oblasti managementu, školení, koučování a prodeje. Vede programy v anglickém jazyce v oborech osobní efektivity a leadershipu.

Když víte víc, děláte lépe. – Maya Angelou

působení ve FranklinCovey

Juwana je Američanka žijící v Praze, která v týmu FranklinCovey působí od roku 2019. Je zkušená konzultantka a lektorka a sama si připravuje a prezentuje programy v angličtině pro mezinárodní publikum.

zkušenosti

Juwana pochází z Filadelfie, pracovala ve vedoucích pozicích různých mezinárodních společností a neziskových organizací v Evropě, Severní Americe a Asii.

Klienti mohou těžit z jejích více než třicetiletých zkušeností v oblasti managementu, školení, koučování a prodeje. Dovednosti získávala také jako oceňovaná motivační řečnice a lektorka, redaktorka živého vysílání, zpěvačka a herečka, čehož využívá k zapojení účastníků a při dosahování dlouhodobých výsledků.

Vystudovala magisterský program Profesionální a obchodní komunikace na Univerzitě La Salle, bakalářský program Žurnalistiky na Pensylvánské státní univerzitě. Má akreditaci jako seniorní praktik od Evropské rady pro mentorování a koučování (EMCC), certifikát Koučování a mentorování pro management z Institutu leadershipu a managementu a certifikaci Advanced Toastmaster Gold a Competent Leader vzdělávací organizace Toastmasters International.

klienti

Klienti z nejrůznějších oborů – od start-upů, malých a středně velkých podniků až po velké korporace působící v IT, energetice, dopravě, logistice, výrobě, farmacii, spotřebním zboží, finančnictví či poradenství – oceňují její jedinečnou perspektivu danou multikulturním zázemím a mezinárodní zkušeností s leadershipem a vzděláváním.

o Juwaně

Juwana má ráda jídlo, víno, cestování, umění, architekturu, hudbu a smích.

 

Juwana Jenkins

Juwana has almost 30 years’ experience in management, training, coaching and sales. She delivers programs in English focused on personal effectiveness and leadership.

“Connecting people, ideas and results.”

 
FranklinCovey

An American based in Prague, Juwana Jenkins joined the team in 2019. An experienced consultant and lecturer, she designs and delivers programs in English internationally.

Experience

Originally from Philadelphia, Juwana has worked in executive positions with multinational companies and non-profit organizations in Europe, North America and Asia.

Clients can benefit from 30 years’ experience in management, training, coaching and sales with skills crafted as an award-winning speaker and instructor, broadcast journalist, singer and actress to engage participants and create long-term results.

They also benefit from knowledge from a Master of Arts degree in Professional and Business Communication from La Salle University, a Bachelor of Arts degree in Journalism from Pennsylvania State University, accreditation as a Senior Practitioner from the European Mentoring and Coaching Council, a Certificate in Coaching and Mentoring for Management from the Institute of Leadership and Management as well as the distinctions of Advanced Toastmaster Gold and Competent Leader from Toastmasters International.

Clients

From startups, SMEs and corporations alike in industries including IT, energy, shipping, logistics, manufacturing, pharmaceuticals, FMCG, finance and consulting, clients value the unique perspective of her multicultural background, international leadership experience and education.

About Juwana

Juwana enjoys food, wine, traveling, art, architecture, music and laughter.