0

Marek Dzurilla

Marek verí v proaktivitu, naplnenie ľudského potenciálu a zmysluplnosť, slobodu pretkanú zodpovednosťou a nadčasové princípy, ktoré nás prevyšujú.

Tvorivý duch je vzácny, je to ten najcennejší živel v každom podniku. Bez neho sa podnik stane byrokraciou - Tomáš Baťa

působení ve FranklinCovey

Marek sa k tímu pripojil v roku 2022. „K FranklinCovey ma priviedla osobná skúsenosť s uplatňovaním princípov efektivity v mojom živote po absolvovaní seminára 7 návykov ako aj inšpirácia skúseného lektora a teraz kolegu. Mojim cieľom je šírenie princípov s cieľom poukázať na možnosť dosiahnutia vnútorne vyrovnanej osobnosti a úspešného a harmonického života každého z nás.“

zkušenosti

Je absolventom odboru medzinárodný obchod na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Svoje pracovné skúsenosti získal v medzinárodnej spoločnosti DS Smith, kde pracoval v obchodných pozíciách a ako riaditeľ zahraničnej pobočky na Slovensku. Jeho zákazníkmi boli prevažne výrobné spoločnosti a nadnárodné koncerny.

více o Markovi

Jeho obľúbenou krajinou, okrem rodného Slovenska, je Grécko a Poľsko. Má rád hory, bežecké lyžovanie, cudzie jazyky a nárečia.