0

Ondřej Bárta

Ondřej  Bárta
Projektový manažer programu I ve mně je lídr
-gqBV828WkGkQOQ.~8Au27d9-orIO1p
+420 739 073 178

Ondřej Bárta se ve FranklinCovey věnuje programu I ve mně je lídr, jehož cílem je široké využití 7 návyků a principů leadershipu ve školní praxi.

Vzděláváním dospělých se Ondřej zabývá od roku 2002. Jako pedagog s desetiletou praxí na 2. stupni základní školy řadu let vede semináře především pro učitele a pedagogické sbory. Dalšími tématy, kterými rozšířil své zkušenosti, jsou práce v neziskové organizaci se znevýhodněnou mládeží, s lidmi v azylu, dále individuální poradenství vycházející s gestaltterapie a řízení podpůrných skupin. 

Ve své lektorské činnosti se věnuje komunikačním dovednostem, sdělování nepříjemných informací, výchovnému poradenství, zážitkové pedagogice a metodám aktivního učení.

Kromě škol a zařízení pro znevýhodněné osoby Ondřej vedl také semináře pro pracovníky státní správy a samosprávy na všech úrovních, ve firmách pak workshopy zaměřené na náročnou komunikaci (řešení konfliktů, vyjednávání, týmová komunikace, mentoring aj.).