0
Konzultant leadershipu pro školní vzdělávání

Ondřej Bárta

Ondřej je pedagog a kouč, zaměřuje se na leadership a transformaci škol směrem k sociálnímu a emočnímu učení jako klíčovému fenoménu školní kultury. Vedle vzdělávání ředitelů a učitelů v oblasti leadershipu, tvorby vize, naplňování cílů nebo rozvoje týmové spolupráce vede kurzy a workshopy pro žáky a studenty.

Jsem přesvědčen, že k rozvoji potřebuje člověk druhé lidi.
Vzájemné učení je mou životní filozofií i koníčkem. Mám rád tvůrčí potenciál, který se uvolňuje v aktivní a tvořivé spolupráci. I díky zpětné vazbě, o kterou si říkám, vím, že umím tento lidský potenciál v lidech uvolňovat a rozvíjet.
Dokážu vykřesávat jiskry a uvolňovat potřebnou energii.

působení ve FranklinCovey

Vedení programů FranklinCovey pro oblast školství v Česku a na Slovensku Ondřej převzal v roce 2015. Kromě licenční platformy pro školy LeaderInMe se věnuje koučingu ředitelů v rámci Akademie leadershipu a dalším programům typu leadership pro učitele.

zkušenosti

Jako pedagog Ondřej pracoval v letech 1997–2005 na druhém stupni základní školy v Praze 6, mimo jiné se podílel na zavedení osobnostní a sociální výchovy jako předmětu a koncepci zážitkových kurzů pro celý druhý stupeň. V roce 2002 se stal lektorem tzv. „týmových sboroven“. Samostatně později realizoval kurzy pro učitele i další zaměstnance a programy na klíč pro školní třídy nebo dětské domovy a získal zkušenosti ve vedení vzdělávacích projektů včetně managementu a psychoterapie.

klienti

Během 20 let rozvoje škol Ondřej předstoupil před desítky týmů, stovky učitelů ze všech regionů, jen v posledním školním roce 2021/2022 v Karlovarském a Moravskoslezském kraji provádí leadershipem na 50 ředitelů všech typů škol. Mezi klienty je třeba počítat také všechny klienty terapie, žáky a další absolventy seminářů v soukromém sektoru a státní správě, které Ondřej školil v oblasti tzv. měkkých dovedností. „Co říkávají, za co jsou vděční a co bych si přál, aby říkali? Smysl mi dává tvořivý a osobní přístup, empatie a ohled k jedinečnému kontextu, ve kterém se každý z nás, každá škola, rodina, dítě nebo firma nacházejí.“

více o Ondrovi

Ondřej si užívá jedné velké výhody, a tou je propojení osobního a pracovního života. Má rád děti a lidi obecně, takže si užívá jak čas s rodinou, tak i ten ostatní. Žije v pražských Dejvicích, odkud vyráží pracovně i osobně na cesty po celé Evropě. Protože cesty jsou zároveň cílem.