0
Jak by měli uvažovat noví lídři: „Vtáhnu ostatní do hry.“

Jak by měli uvažovat noví lídři: „Vtáhnu ostatní do hry.“

4. srpna 2020

Nový lídr dostane tým chytrých lidí, kteří byli přijati na základě svých schopností a potenciálu. Samozřejmě, že je tento nový lídr přizve k rozhodování. Samozřejmě? – Ne tak úplně.

Noví lídři, respektive lídři na všech úrovních, mívají problém otevřít se názorům druhých a vpustit je do hry.

Možná se jen bojí ukázat svoji zranitelnost nebo se chtějí rychle posunout vpřed a neztrácet čas řečmi nebo mají potřebu zapůsobit; faktem však zůstává, že mnoho nových lídrů své lidi do řešení problémů nezapojuje. Přitom je to jedna z nejlepších cest, jak se může nový lídr učit. Klást otázky, poslouchat a snažit se opravdu porozumět a žádat o radu. Uvažujte prostě tak, že budete ostatní zapojovat.

Zapojit druhé není jen o tom získat jejich souhlas. Je to o hledání lepšího řešení. Ano, konečné rozhodnutí musí stejně udělat lídr, ale mělo by to být informované rozhodnutí na základě „kolektivní moudrosti“ celého týmu, nikoli pouze izolovaná perspektiva jeho lídra.

A co vaši noví lídři?

Nabízím pár otázek, na které si zkuste odpovědět, ať víte, jací jste lídři nebo jak je to s rozvojem nových lídrů u vás:

  • Jakým způsobem noví lídři ve vaší organizaci vyhledávají radu či názory různých lidí? Podporuje či umožňuje vůbec organizace takové uvažování?
  • Nestává se novým lídrům, že si toho ve snaze ukázat, že mají vše pevně v rukou, na svá bedra naloží příliš mnoho a izolují se od ostatních v týmu?
  • Co by mohli dělat noví lídři v budoucnu jinak, aby se jim více dařilo zapojovat ostatní?
Vezměte si ponaučení ze mě…

Před více než dvaceti lety jsem byl vojenský poručík, sloužil jsem jako velitel 39členné čety letecké pěchoty. Jako nový lídr jsem se často potýkal s nedostatkem pokory stejně jako mnoho nových velitelů. Moje úmysly byly čisté, ale nedokázal jsem projevit smysl pro férovost a spravedlnost. Vědomě či nevědomky jsem pravděpodobně upřednostňoval některé členy čety a moje vedení tím utrpělo. Vy se tomu můžete vyhnout.

Pokud máte zájem rozvíjet nové lídry ve své organizaci, sami se stát lepším vedoucím nebo obojí, přečtěte si další články o tom, jak by měli lídři uvažovat:


Hodně štěstí, Patrick.
Patrick Leddin, Ph.D. 
Profesor, Univerzita Vanderbilt
Konzultant, spisovatel


Chcete-li se nechat inspirovat v tom, jak myslet jako lídr, můžete si stáhnout našeho průvodce Jak vést tým.FranklinCovey průvodce Jak začít vést tým_v2