0
Uspěli jsme ve sporu proti časopisu Týden

Uspěli jsme ve sporu proti časopisu Týden

9. července 2015

Společnost FranklinCovey uspěla v soudním sporu na ochranu dobré pověsti proti vydavateli časopisu Týden, který zveřejnil nepravdivé informace o společnosti - především o vzdělávacím programu I ve mně je lídr.

Společnost FranklinCovey byla nucena podat žalobu proti EMPRESA MEDIA, a.s (vydavateli časopisu Týden) pro nepravdivý, zavádějící a neprofesionální článek autora Marka Přibila, který byl uveřejněn dne 13.1.2014 a následně na serveru www.tyden.cz.

Dne 29.5.2015 byl Městským soudem v Praze vyhlášen rozsudek, kterým bylo jednoznačně potvrzeno, že vydavatelství předmětným článkem zasáhlo do dobré pověsti společnosti FranklinCovey, a to uvedením nepravdivých skutečností.

Společnost FranklinCovey ve sporu získala zastání předních českých religionistů a psychologů. Znalecký posudek předložil prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D., Dr.h.c., odborné stanovisko doc. Dr. Tomáš Kašný, ThD. Z řad psychologů poskytli stanoviska Mgr. Tomáš Vašák a PhDr. Stanislav Gálik. Vyjádření podali mimo jiné pedagogové škol, kde se program I ve mně je lídr uplatňuje a přední čeští manažeři.

Žalované vydavatelství neprokázalo pravdivost napadených tvrzení. Naopak bylo svědeckými výpověďmi prokázáno, že autor článku jednal v rozporu s novinářskou etikou, když manipuloval s výpovědí odborníka, klamal ohledně své identity a účelu článku.

Společnost FranklinCovey byla nucena vynaložit veškeré úsilí, aby vyvrátila nepravdivá tvrzení, která byla šířena prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. V průběhu soudního sporu pan redaktor dne 14.3.2015 opětovně uveřejnil totožný článek v deníku Mladá fronta DNES a na serveru idnes.cz. V návaznosti na tento druhý difamační článek získala redakce vyjádření pana docenta Ivana Štampacha, který se od jeho citací v článku, zcela distancuje.

Soud přihlédl ke všem těmto okolnostem a jednoznačně konstatoval zásah do dobré pověsti společnosti, neboť předmětný článek obsahoval nepravdivé skutečnosti. Tyto články byly ze zpravodajských serverů staženy a společnost FranklinCovey tak po ročním soudním sporu získala veřejnou omluvu. 

Omluva v časopisu Týden

V případě zájmu o bližší informace k vynesenému rozdudku nás můžete kontaktovat: ivemnejelidr@franklincovey.cz.

O programu I ve mně je lídr