0
Mluvte zpříma

Mluvte zpříma

9. března 2021

Ocitli jste se někdy, ať už v profesním nebo osobním životě, v situaci, kdy jste si přáli, aby lidé byli otevření a upřímní, aby na rovinu řekli, jak se věci mají, co si myslí a co chtějí udělat?

Mluvit zpříma znamená vyjadřovat se jasně, přesně a jednoduše, aby druzí slyšeli právě to, co říkáte, a hlavně – aby to tak i pochopili.

Opakem přímého jednání je lhaní nebo podvádění. Většina lidí ale otevřeně nelže, přinejmenším ne křiklavě a očividně. Místo toho předstírají, že mluví na rovinu – chodí kolem „horké kaše“, zamlčují informace, poskytují zavádějící údaje, mluví víceznačně, pochlebují apod. Nebezpečnou formou takového chování je „technicky“ říkat pravdu, ale tak, aby to zanechalo mylný dojem. Všechny tyto způsoby nevyhnutelně vedou k poklesu důvěry.

Dopady na rychlost a náklady:


Šest z deseti zaměstnanců je přesvědčeno,
že jejich nadřízení nemluví upřímně

Podle studie vypracované v roce 2005 společností Mercer Management Consulting pouze 40 % změstnanců věří, že jejich šéfové komunikují otevřeně a čestně, což znamená, že šest z deseti zaměstnanců je přesvědčeno, že jejich nadřízení nemluví upřímně. Zde spočívá důvod, proč je v tolika firmách důvěra na nízké úrovni. Když lidé slyší, jak jejich šéfové překrucují, přizpůsobují a pozměňují pravdu, začnou být skeptičtí, nevěří tomu, co nadřízení říkají. V prostředí, které je plné nedůvěry, lidé zatajují informace, snaží si vše kontrolovat sami, místo jedné porady jsou potřeby tři atd. 

Když lidé naleznou odvahu začít mluvit zpříma, má to dalekosáhlé důsledky. Komunikace je pak jasná a zřetelná, namísto mnoha porad jich stačí několik (a jsou stručné a jasné). Zvýší se důvěra, věci se realizují rychleji a s menším náklady.

Lídři, kteří mluví zpříma:
  • nazývají věci pravými jmény a vyjadřují se jednoduše
  • objasňují druhým svůj postoj
  • jsou čestní a dávají najevou svou integritu
  • nesnaží se vykrucovat a falešně se chovat tak, aby vzbudili určitý dojem
  • říkají pravdu diplomaticky, ale jasně
Jak zlepšit své schopnosti mluvit na rovinu – tipy na vytváření důvěry: 
  • Zamyslete se, kde nebo před kým jste měli tendenci „přibarvovat“ pravdu? Mluvíte se šéfem jinak než se svými kolegy? Máte u některých kolegů větší či menší tendenci mluvit zpříma? Proč?
  • Identifikujte možné důvody, proč věci neříkáte na rovinu. Zeptejte se sami sebe: Co mi brání mluvit zpříma? (Obáváte se důsledků? Bojíte se, že byste nemuseli mít pravdu? Nemáte dost odvahy? ...)
  • Všímejte si toho, jak mluvíte. Uprostřed interakce se zastavte a položte si otázku: Mluvím zpříma? Pokud ne, proč?
  • Naučte se sdělit to, co chcete rychle – stručně a jasně. Nechoďte zbytečně kolem, vyhněte se dlouhým úvodům, odbočkám a odpusťte si věci, které nejsou nezbytné.

Mluvit zpříma je jedním ze třinácti způsobů chování důvěryhodných lídrů, kterým se věnuje program pro vedoucí a manažery Leading at the Speed of Trust.

 

Průvodce Důvěra II_10 vět_obálka

Stáhněte si průvodce

Pár slov toho dokáže hodně. Budování kultury založené na důvěře začíná u několika jednoduchých vět, kterými vyjádříte ocenění, empatii a podporu. Osvojte si těchto 10 – na pohled samozřejmých vět – pomohou vám vytvářet motivující prostředí, ve kterém panuje atmosféra zájmu a otevřené komunikace.