Leadership

Výjimeční lídři, výjimečné týmy, výjimečné výsledky

Žádná organizace se nestala výjimečnou bez vynikajícího vedení - bez lídrů, kteří dokáží propojit úsilí svého týmu s nejdůležitějšími cíli organizace. Řídit lidi není totéž jako je vést - vést znamená uvolnit potenciál svého týmu, docenit hodnotu lidí, respektovat je a usilovat o to, aby každý smysluplně přispíval k práci celku.

Dělají vaši lídři vaši organizaci výjimečnou?


O programu

Rozvojový program Leadership je určen manažerům − lídrům, kteří již vedou tým spolupracovníků nebo se na tuto roli připravují.

Účastníkům nabídne nový pohled na vedení lidí v dnešní době, vede je ke změně myšlení a pomáhá jim osvojit si nové dovednosti a postupy. Ukáže jim, jak zvyšovat svou důvěryhodnost a budovat důvěru v týmu, jak definovat jasné cíle a objasňovat lidem jejich smysl, sladit pracovní postupy tak, aby pomáhaly dosahovat klíčových cílů, a uvolňovat jedinečné schopnosti svých lidí.

Stáhněte si prospekt v pdf

Přečtěte si případové studie: Logica


Obsah 

Program Leadership rozvíjí lídry, kteří budou schopni:

 • Podněcovat důvěru u svých podřízených, nadřízených a kolegů.
 • Objasňovat smysl týmu - vysvětlit, proč jsou cíle určeny a jak jednotlivé činnosti k přispívají k naplnění strategických cílů.
 • Sladit systémy a pracovní postupy, aby usnadňovaly práci, a nikoli ji ztěžovaly.
 • Uvolňovat jedinečný talent a schopnosti pracovníků ve prospěch týmu. 

 


Přínosy programu

Účastníci se naučí:

 • chápat roli lídra v dnešní době, o čem je leadership
 • budovat důvěru a zvyšovat vliv na ostatní
 • komunikovat se svým týmem - probouzet v druhých talent a nadšení a vést je k zodpovědnosti  
 • definovat a objasňovat cíle a úkoly pro svůj tým; odstraňovat překážky, které druhým ztěžují práci
 • propojit práci týmu s cíli organizace a dosahovat tak mimořádné výkonnosti a efektivity
 • zaměřit se na skutečně nejdůležitější cíle organizace
 • dosahovat vytyčených cílů zavedením systému realizace klíčových priorit
 • vytvářet srozumitelné a fungující pracovní postupy
 • využívat zpětnou vazbu od zákazníků 

 

Prohlédněte si materiály pro účastníky


Délka a cena programu  

Rozvojový program Leadership začíná vstupním hodnocením kvocientu leadershipu LQ − 360° zpětná vazba (on-line dotazník), které měří schopnosti vedoucích pracovníků. Tuto anonymní zpětnou vazbu provádí účastník, jeho nadřízený, podřízený a/nebo spolupracovníci. Hodnocením si účastníci ujasní, na které konkrétní oblasti se mají v průběhu procesu zaměřit, aby v nich docílili zlepšení. Nabízíme další nástroje hodnocení.

Jádrem programu je čtyřdenní (2+2 dny) nebo třídenní intenzivní seminář.

harmonogram RZVP_1

 • Třídenní otevřený seminář - 29 400 Kč bez DPH, bez ubytování
 • Čtyřdenní otevřený seminář - 35 400 Kč bez DPH, bez ubytování
 • Čtyřdenní firemní seminář - nabídku připravíme na základě vašich požadavků


Cena zahrnuje vstupní a výstupní hodnocení kvocientu Leadershipu LQ.

 

Pro absolventy

Kalendář akcí

Nyní neplánujeme žádná školení. V případě zájmu, nám napište.