0

Důvěra jako pilíř spolupráce příprava

Příprava před webinářem

Prosíme zodpovězte na otázky v pracovním listě. Vaše individuální zamyšlení a odpovědi Vám pomohou se na webinář připravit a lépe proniknout do problematiky důvěryhodnosti a důvěry. Na začátku virtuálního setkání se budeme k Vaší přípravě vracet.