0

Digitální kurzy a lekce

Nástroje pro individuální rozvoj vašich lidí

Jak podpořit lídry a zaměstnance v době změn?

 

Digitální lekce a kurzy FranklinCovey od 7 do 60 minut

Knihovnu programů virtuálního vzdělávání společnosti FranklinCo­vey tvoří 175 digitálních lekcí a kurzů v českém jazyce a další desítky kurzů a lekcí v angličtině. Vychází ze 15 klíčových kompetencí a jsou koncipovány jako programy pro samostatné učení jednotlivců i týmů, nebo jako oživení a rozšíření předchozích znalostí z kurzů vedených lektorem. 

Logo InSightsDigitální lekce (FranklinCovey InSights) trvají 7–15 minut a poskytují efektivní a účinný způsob posílení individuálních kompetencí. Obsahují tematické video, na které navazují nástroje umožňující snadnou aplikaci v praxi.

Logo Excelerators

Digitální kurzy (FranklinCovey Excelerators) nabízejí v 15–60 minutách klíčová témata z programů FranklinCovey zaměřená na rozvoj důležitých dovedností pracovníků i lídrů. Uživatelé pracují s videi, odpovídají na otázky, vypracovávají úkoly a mohou využít hodnocení a celé řady nástrojů ke stažení.Reference
Inspirace z praxe: Jak probíhá digitální rozvoj zaměstnanců ve společnosti Berry Promens Zlín

 


Přednosti rozvoje prostřednictvím digitálních kurzů a lekcí 

 

 • zpřístupňuje unikátní know-how
 • FranklinCovey 24 hodin / 365 dní v roce
 • pomáhá rozvíjet 15 klíčových kompetencí jednotlivců, týmů i jejich lídrů
 • doplňuje a upevňuje vzdělávací iniciativy s lektorem
 • umožňuje systematicky vytvářet individuální a týmové plány rozvoje
 • umožňuje vyhodnocovat aktivity studentů
 • zahrnuje hodnocení a nástroje ke stažení a dalšímu využití
 • podporuje osobní zodpovědnost za vlastní rozvoj
 • výuka je díky obsaženým otázkám a úkolům interaktivní
 • je ideální pro zaměstnance pracující na dálku
 • eliminuje cestovní náklady spojené s tradičními kurzy
 • klíčový obsah knihovny je dostupný v 24 jazycích, včetně češtiny

 


Pro koho jsou digitální řešení vhodná

Digitální kurzy FCDigitální kurzy a lekce jsou vhodné jako samostatné učení pro firemní týmy, nebo jako doplnění a upevnění dalších vzdělávacích iniciativ s interním/externím lektorem. Jsou ideální pro zaměstnance pracující na dálku. Vzhledem ke svému tematickému zaměření poskytují škálovatelné řešení a výběr podle aktuálních potřeb. 

 

 


Ohledně bližších informací nás kontaktujte: obchod@franklincovey.cz.

 


Rozvíjené kompetence

obrázek mobil s FC kurzemV našich kurzech a lekcích se zaměřujeme na osvojení a rozvoj 15 klíčových kompetencí:
 1. Znalost obchodního prostředí
 2. Komunikace: emoční inteligence: empatie, interpersonální dovednosti, naslouchání a mluvení, prezentační dovednosti
 3. Zvládání konfliktu: přístupnost, nesnadná konverzace, pružnost, ocenění rozdílnosti
 4. Zaměření na zákazníka: loajalita zákazníka
 5. Realizace: odpovědnost, rozhodování, usilování o dosažení výsledků, řízení procesů, řízení projektů, sledování a hodnocení
 6. Inovace a kreativita: neustálé zlepšování, vytváření příkladu
 7. Řízení změn
 8. Řízení výkonu: vedení k výkonu
 9. Osobní produktivita: správa e-mailů, stanovení cílů, efektivita jednání, plánování, zvládání stresu, převzetí iniciativy, organizace času, rovnováha mezi pracovním a osobním životem
 10. Řešení problémů
 11. Strategický leadership: strategické myšlení a plánování, přizpůsobení systémů
 12. Rozvíjení talentu: zapojení talentu
 13. Budování kolektivu: vytváření prostředí vysoké důvěry, vztahy se spolupracovníky
 14. Důvěra a integrita: etika a hodnoty, sebeovládání, sebeuvědomění
 15. Vize a účel


Dovednosti pro období změn
Nyní jsou více než kdy dříve důležité dovednosti jako: 
 • provádět druhé změnou,
 • vybavit manažery k vedení lidí pracujících na dálku,
 • udržet zaměření na nejvyšší priority,
 • rozvíjet proaktivitu a odolnost,
 • zůstat produktivní i v rámci home office, 
 • hledat způsoby, jak zachovat vzdělávací iniciativy a připravit se na další období.

Naše digitální programy pokrývají všechny tyto oblasti, uživatelé se mohou podle potřeby věnovat tématům z oblasti základů leadershipu, vedení sebe a týmu, osobní produktivity, komunikace a realizace priorit a dalším.

Řešení pro systematický rozvoj lidí v celé firmě

Licence ALL ACCESS PASS