0

Plán rozvoje podle AAP

Ukázka využití kombinace programů v rámci licence All Access Pass

Příklad: plán rozvoje kompetence „vynikněte jako týmový hráč”

Být vynikajícím týmovým hráčem vyžaduje osvojit si návyky osobní efektivity, produktivity a být důvěryhodným členem týmu.  Tato cesta rozvoje kombinuje tři úspěšné programy: Speed of Trust – základy, 7 návyků skutečně efektivních lidí a 5 rozhodnutí pro výjimečnou produktivitu.

Impact journey

Rozvíjené oblasti dle tohoto plánu:

osvojení si způsobů chování, které budují důvěru, zvyšování osobní důvěryhodnosti, prohlubování důvěry se spolupracovníky, převzetí iniciativy
a zodpovědnosti, vedení sebe sama, zvýšení sebevědomí, rozvoj efektivní komunikace a spolupráce, uvědomění si životních rolí, určování priorit, týdenní a denní plánování, stress management a předcházení syndromu vyhoření

Licence All Access Pass