0

ON-LINE Inspirativní setkání 13. 1. 2022

Diverzita: buzzword nebo cesta k angažovanosti a inovacím?

Děkujeme vám za vaši účast na ONLINE Inspirativním setkání FranklinCovey.

Doufáme, že jsme vám k tématům diverzity, nevědomých předsudků a stereotypního myšlení nabídli podněty k zamyšlení a dalším diskuzím u vás ve firmě a krátkou inspiraci v tom, proč má smysl se jimi zabývat.

Těmto tématům se věnujeme v našich několika programech. V případě zájmu o bližší informace nebo nezávaznou prezentaci ve vaší společnosti, %.m.C.56JTAjeN4sIlm.C.9nVvbjcL._5mrjEKe8~7P~QkRl4m

Témata ze setkání

Nevědomé předsudky

Nevědomé předsudky

Pokud si lidé připustí své předsudky, pochopí je a uvědomí si jejich dopady, mohou změnit své chování a rozvíjet prosperující firemní kulturu a zvýšit výkon v celé organizaci.

Více o semináři

Jak pracovat s mileniály

Jak pracovat s mileniály

Běžné postupy vedení a spolupráce vám v případě generace Y či Z nemusí přinášet potřebné výsledky. Podpořte své manažery v efektivním vedení nových generací pracovníků. 

Více o semináři

Multipliers

Multipliers

Dokážete skutečně dostat ze všech v týmu to nejlepší? Zjistěte, jak lépe zapojit talenty a využít nevyužívané intelektuální kapacity a energii svých lidí a podněcujte je k odvážnému myšlení a jednání. 

Více o semináři

 

Další související témata:

Empatická komunikace a leadership

7 návyků skutečně efektivních lidí: návyk 5
Remote Leadership Academy III: Efektivní komunikace lídra

Setkání ve dvou se členy týmu a zpětná vazba

6 klíčových kompetencí pro vedení týmu

Důvěra a psychologické bezpečí

Leading at the Speed of Trust

Angažovanost 

4 základní role leadershipu
Leading at the Speed of Trust

 

Jsme tu pro vás

Marina Machovská, Client Partner, marina.machovska@franklincovey.cz 

Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu, dotazy či připomínky: akce@franklincovey.cz