0

Jak změnit firemní kulturu 18.2.2016

Děkujeme Vám za Vaši účast na setkání s tématem Jak změnit firemní kulturu.

Věříme, že příběhy společností RPC Promens Zlín a Banta Global Turkney byly pro Vás inspirací a zajímavou zkušeností. Rádi Vám zodpovíme jakékoli dotazy nejen k tématu firemní kultury. Neváhejte se na nás obrátit s problémy, kterými se aktuálně zabýváte.

Prezentaci ve zkrácené formě můžeme představit i dalším členům vedení Vaší společnosti přímo ve firmě.

Prezentace ze setkání

Prezentace FranklinCovey 

Informace o změně firemní kultury ve společnostech RPC Promens Zlín a Banta Global Turkney naleznete níže, pod filmy.V případě zájmu Vám s těmito firmami zprostředkujeme kontakt . 

 

Filmy případové studie ze světa

Podívejte se na skutečné příběhy, zkušenosti a výsledky organizací z různých částí světa, které úspěšně zavedly 7 návyků do firemní kultury.   

 

  

 

O své zkušenosti se změnou firemní kultury se s Vámi podělili:

Robert Zatloukal, generální ředitel společnosti RPC Promens Zlín

Zlínská společnost Promens, součást nadnárodní organizace RPC, je vývojový dodavatel plastových dílů, zejména pro zákazníky z automobilového průmyslu. Společnost se dlouhodobě potýkala s reaktivními postoji pracovníků i manažerů a neochotou ke spolupráci. Špatná komunikace ovlivňovala vztahy s mateřskou společností a s obchodními partnery. Kvůli silnému tlaku na výsledky a velkému množství operativy chyběl prostor a zaměření na strategický rozvoj a společný cíl. Přestože výsledky firmy byly stále výborné, situace se stupňovala a hrozil odchod některých klíčových pracovníků.

Vedení společnosti absolvovalo program 7 návyků skutečně efektivních lidí a ředitel firmy Robert Zatloukal se stal interním lektorem tohoto programu. Semináře dnes vede uvnitř firmy sám, což mu mimo jiné umožňuje zavádět program plošně v celé společnosti. Během roku došlo k mnoha změnám v přístupu lidí − lépe zvládají pracovní vypětí a náročné situace, uvědomují si, že mohou situace a nastalé problémy aktivně ovlivňovat a řešit. Dalším posunem je plánování a definování dlouhodobějších cílů. Proaktivní přístup, zaměření na to, co je nejdůležitější, a úsilí dotáhnout věci do konce přinesly i první hmatatelné finanční výsledky v podobě zvýšení zisku u významné zakázky v hodnotě přes 13 milionů korun ročně. Velmi podstatný vliv na efektivitu všech má zvyšující se připravenost, se kterou lidé dnes přicházejí na porady, naslouchání jeden druhému a skutečné úsilí o spolupráci. Program 7 návyků a společný jazyk usnadňují rovněž mezigenerační komunikaci.

Jako interní lektor se Robert Zatloukal programu věnuje tři až čtyři dny v měsíci. Vedení seminářů uvnitř firmy mu umožňuje zacílení na firemní témata, navázání komunikace mezi účastníky a jednotlivými odděleními, prostor pro vzájemné pochopení, možnost denního žití a rychlé implementace. „Nejdůležitější věcí, která se za rok podařila, je stabilizace ve smyslu změny atmosféry. Mnohem lépe se nám všem pracuje. Lidé vidí smysl, přebírají iniciativu a odpovědnost za náročné úkoly. Jasným hmatatelným výsledkem je i pozice našeho výrobního podniku v rámci ostatních podniků nového vlastníka skupiny RPC. Jsme vnímáni jako dynamický a důvěryhodný podnik, do kterého má smysl investovat. Tohle se podařilo za poslední rok,“ uzavírá ředitel společnosti.

Případová studie společnosti RPC Promens Zlín

 
Jerzy Marcin Macko, generální ředitel společnosti Banta Global Turkney

Společnost Banta zajišťuje řízení dodavatelského řetězce a logistické služby včetně kompletace, skladování a expedice výrobků a přístrojů zákazníků z různých odvětví. I když brněnská pobočka patří mezi nejlépe hodnocené partnery v evropském řetězci, její objem zakázek klesal a vedení pobočky muselo přistoupit ke snížení počtu zaměstnanců. Výkonný ředitel Jerzy Marcin Macko popisuje situaci takto: „Lidé viděli v příležitostech spíše překážky než výzvy a jejich nastavení bylo velmi reaktivní. Nejenže se nám obtížně pracovalo a porady probíhaly v negativní atmosféře, ale postrádali jsme i snahu o vytváření smysluplných řešení a sladění ke společnému cíli. Kulturu, která u nás v té době panovala, navíc vnímala i naše mateřská firma. Nevhodná komunikace, neochota a zkostnatělý přístup k požadavkům zákazníků nás připravovaly o zakázky,“ popisuje dopady chování lidí na výsledky firmy Jerzy Macko.

Ředitel se zúčastnil semináře Leadership, poté společně s týmem manažerů prošel čtyřdenní verzí programu 7 návyků skutečně efektivních lidí a zhruba po roce se první skupina odborných pracovníků zúčastnila jednodenního semináře Základy 7 návyků. Zásadní proměnu v přístupu k řešení problémů bylo možné zaznamenat velmi brzy, a to především v přístupu lidí k problémům, ve snaze hledat skutečná řešení a přebírání zodpovědnosti. Přístup se z pozice ‚to nejde‘ změnil na přístup ‚jak to udělat, aby to šlo‘. Lidé sami hledají řešení a výsledkem je například rozšíření služeb pro zákazníka.

Zřetelným přínosem je plánování priorit a změna způsobu vedení porad. Pravidelná setkání ve společnosti Banta nazývají Velké kameny a dnes jsou o skutečných prioritách. Změnila se rovněž spolupráce s mateřskou firmou a tím i způsob, jakým svou pobočku prezentují zákazníkům. „Nejedná se zatím o vyčíslitelné dopady, ale pro nás to je velmi důležitý obrat,“ tvrdí ředitel a pokračuje: „S lidmi, kteří prošli seminářem, je jednodušší komunikace − společný jazyk, některé termíny a ‚hesla‘ ji usnadňují. Pořád se učíme, jak přistupovat k výzvám. Jsme ale mnohem více sladění. Tady nám 7 návyků velmi pomáhá.“ Společnost připravuje další semináře pro úroveň odborných pracovníků.

Příběh společnosti Banta Global Turkney připravujeme a brzy jej najdete mezi našimi ostatními případovými studiemi.

 

Další informace

7 návyků skutečně efektivních lidí

Implementace 7 návyků v organizaci

7 návyků skutečně efektivních lidí – základy

Leadership - vedení sebe sama a druhých lidí 

 

Kontaktujte nás

Tomáš Kopecký, generální ředitel tomas.kopecky@franklincovey 
(informace k certifikaci/proškolení interních lektorů)

Lumír Šarman, Client Partner, lektor lumir.sarman@franklincovey.cz

Radek Maňásek, Client Partner, lektor radek.manasek@franklincovey.cz

Leoš Oharek, Client Partner, lektor leos.oharek@franklincovey.cz

Josef Křížek, Client Partner Support josef.krizek@franklincovey.cz 

Vlasta Maňásková, Client Partner Support vlasta.manaskova@franklincovey.cz