0

Inspirativní setkání 24. 10. 2019

Firemní kultura – nezcizitelná konkurenční výhoda. Jak ji před sto lety budoval Tomáš Baťa a jak ji rozvíjet dnes.

Děkujeme vám za účast na Inspirativním setkání FranklinCovey věnovaném tématu firemní kultury.

Doufáme, že jsme vám nabídli podněty hodné zamyšlení a že bylo pro vás inspirativní nahlédnout do kultury firmy Baťa a seznámit se s její filosofií. Prostřednictvím příběhů dvou úspěšných zlínských společností jsme vám představili přístupy, jak lze v dnešní době na podobných principech budovat firemní kulturu a dlouhodobě dosahovat výjimečných výsledků.

Neváhejte se na nás obrátit s problémy, kterými se aktuálně zabýváte. Prezentaci ve zkrácené formě můžeme představit i dalším členům vedení vaší společnosti. Také jsme připraveni zodpovědět dotazy a poskytnout bližší informace k našim dalším programům.

Prezentace ze setkání

Vytváření firemní kultury, Tomáš Kopecký
Gabriela Končitíková, Nadace Tomáše Bati
Robert Zatloukal, Promens Zlín
Martin Lutonský, Kovárna VIVA

Případové studie v ČR - 7 návyků

AV MEDIARPC PROMENS ZLÍN

Případové studie ze světa

Podívejte se na skutečné příběhy, zkušenosti a výsledky organizací z různých částí světa, které úspěšně zavedly 7 návyků do firemní kultury.   

 

 

 

Další informace

All Access Pass

Rozvoj osobní efektivity: 
Rozvoj lídrů

Kontaktujte nás

Tomáš Kopecký, generální ředitel, ahzk9Wag_.puaYUS1knx1-~fYhIoaW7r   
Leoš Oharek, Client Partner, leos.oharek@franklincovey.cz 
Josef Křížek, Client Partner Support, josef.krizek@franklincovey.cz 
Natálie Šimončičová, Client Partner Support, natalie.simoncicova@franklincovey.cz 
Radek Jaroš, Client Partner, radek.jaros@franklincovey.cz 
Radek Maňásek, Client Partner, radek.manasek@franklincovey.cz
Vlasta Maňásková, Client Partner Support, vlasta.manaskova@franklincovey.cz