0

Inspirativní setkání 15. 11. 2019

Firemní kultura – nezcizitelná konkurenční výhoda. 

Jak ji před sto lety budoval Tomáš Baťa a jak ji rozvíjet dnes.

Děkujeme vám za účast na Inspirativním setkání FranklinCovey.

Doufáme, že jsme vám nabídli k tématu budování firemní kultury podněty hodné zamyšlení a že bylo pro vás inspirativní poznat některé z principů, na kterých kulturu firmy budovatl Tomáš Baťa.  

Neváhejte se na nás obrátit s výzvami, kterým aktuálně čelíte. Prezentaci ve zkrácené formě můžeme představit i dalším členům vedení vaší společnosti. Také jsme připraveni zodpovědět dotazy a poskytnout bližší informace k našim dalším programům.

Prezentace ze setkání

Vytváření firemní kultury, Tomáš Kopecký
Gabriela Končitíková, Nadace Tomáše Bati
Systematické vzdělávání zaměstnanců - All Acess Pass, Petr Kreuz

Případové studie v ČR - 7 návyků

AV MEDIARPC PROMENS ZLÍN

Případové studie ze světa

Podívejte se na skutečné příběhy, zkušenosti a výsledky organizací z různých částí světa, které úspěšně zavedly 7 návyků do firemní kultury.   

 

 

 

Další informace

All Access Pass

Rozvoj osobní efektivity: 
Rozvoj lídrů

Kontaktujte nás

Tomáš Kopecký, generální ředitel, ahzk9Wag_.puaYUS1knx1-~fYhIoaW7r   
Petr, Kreuz, Client Partner. petr.kreuz@franklincovey.cz
Iva Švábová, Client Partner, iva.svabova@franklincovey.cz 
Josef Křížek, Client Partner Support, josef.krizek@franklincovey.cz 
Natálie Šimončičová, Client Partner Support, natalie.simoncicova@franklincovey.cz