0

Firemní kultura - inspirativní setkání 13.10.

Děkujeme Vám za Vaši účast na setkání Firemní kultura – vaše klíčová konkurenční výhoda. Věříme, že příběhy a zkušenosti, které s Vámi sdíleli naši hosté, byly pro Vás inspirací.

Rádi zodpovíme Vaše dotazy, neváhejte se na nás obrátit s problémy, kterými se aktuálně zabýváte. Prezentaci ve zkrácené formě můžeme představit i dalším členům vedení Vaší společnosti přímo u Vás.

Prezentace ze setkání

Prezentace FranklinCovey

p. Robert Zatloukal

p. David Lesch

Případové studie v ČR:

RPC PROMENS ZLÍN (2015), AV MEDIA (2011), další případové studie 

Případové studie ze světa:

Podívejte se na skutečné příběhy, zkušenosti a výsledky organizací z různých částí světa, které úspěšně zavedly 7 návyků do firemní kultury.   

 

  

 

Další informace

Firemní kultura

Licence All Access Pass

Vyškolení a certifikace interních lektorů

7 návyků skutečně efektivních lidí

4 disciplíny realizace

Implementace 7 návyků v organizaci

7 návyků skutečně efektivních lidí – základy

Leadership - vedení sebe sama a druhých lidí 

 

Kontaktujte nás

Tomáš Kopecký, generální ředitel tomas.kopecky@franklincovey  

Petr Kreuz, Business Consultant petr.kreuz@franklincovey.cz 

Josef Křížek, Client Partner Support josef.krizek@franklincovey.cz 

Iva Švábová, Business Consultant iva.svabova@franklincovey.cz 

Ondřej Komanec, Business Consultant, ondrej.komanec@franklincovey.cz