0

FranklinCovey Impact Platform

FranklinCovey Impact PlatformPrůběžné vzdělávání

Cílené využití v praxi pro trvalou změnu chování

 

 

 

 

 

Prvotřídní obsah a technologie jsou zárukou skutečné a trvalé změny chování. 

Ve společnosti FranklinCovey věříme, že cílené a praktické využití technologií je pro dosažení trvalé změny chování zásadní.  Ke změně nedojde jen tím, že si člověk osvojí obsah, ale díky tomu, že je schopen získané poznatky cíleně aplikovat . 

Naše snadno použitelná technologie k tomu účastníky motivuje, protože se mohou prostřednictvím 360° hodnocení zamyslet nad tím, jak jsou na tom v dané chvíli, konzumovat poutavý obsah, v bezpečném prostředí si ho vyzkoušet a poté uplatňovat získané znalosti v reálných podmínkách. 

Vzdělávací Platforma FranklinCovey disponuje vlastnostmi a funkcemi, které usnadňují cílené využití v praxi – je zárukou zapojení, angažovanosti a vytrvalosti v průběhu času. 

 

průběžné 2

Výzvy k praktickému využití

Účastníci dostávají výzvy a úkoly, které je podněcují k využívání nových poznatků v praxi, což zvyšuje dopady rozvoje.  

průběžné 3

Posilování poznatků

Automaticky rozesílané e-maily obsahují materiály vhodné k mikročení, které upevňují to, co se účastníci naučili. Automatizace usnadňuje praktickou aplikaci v průběhu času. 

 

průběžné 4

360° hodnocení 

Samostatné seznámení s hodnocením 360° pomáhá účastníkům kurzů pochopit, kde se nacházejí v dané chvíli, a další hodnocení jim pak umožňuje sledovat, jak se v získaných dovednostech zlepšují v průběhu času. 

průběžné 5

Digitální kurzy

Představují několikatýdenní vzdělávací aktivity postavené na klíčovém obsahu FranklinCovey. Jsou rozloženy v čase a účastníkům jsou zasílány automatické e-maily s připomínkami.

 

průběžné 6

Digitální mikrokurzy

Jedná se o digitální výukové nástroje zaměřené na konkrétní dovednosti, jejich absolvování zabere několik minut a účastníkům jsou předkládány po dobu tří týdnů.

průběžné 7

Mikroučení

Mikroučení pomáhá studentům řešit akutní problémy, se kterými se bezprostředně potýkají. Získají přístup ke stránkám s dovednostmi obsahujícími mikrovzdělávací materiály uspořádané podle klíčových témat, mohou si pročítat články nebo sledovat videa. 

 

„Mám rád programy nabízené společností FranklinCovey, protože díky nim naši manažeři a lídři používají v rámci celé společnosti jednotný jazyk. Týmům to pomáhá ve zvyšování efektivity a zaměstnanci jsou více zapojení.“

– manažer pro školení a rozvoj, inženýrská organizace

 
Prozkoumejte více z Impact Platformy

Jako administrátor

Pomoc pro administrátory při zavádění, správě a vyhodnocování plánů rozvoje a vybraného obsahu.

Zjistit Více

Jako účastník

Pomoc účastníkům, jak vytěžit z profesního rozvoje maximum.


Zjistit Více

Průběžné vzdělávání

Cílené využití v praxi pro trvalou změnu chování.


zjistit Více

Digitální mikrokurzy

Studium požadovaných dovedností stanoveným tempem.

zjistit Více

 

Spolupracujte s námi.
Vyžádejte si demoverzi.