0

FranklinCovey Impact Platform

FranklinCovey Impact PlatformDigitální mikrokurzy

Studium požadovaných dovedností stanoveným tempem

 

 

 

 

 

Digitální učení FranklinCovey

Digitální mikrokurzy společnosti FranklinCovey představují vzdělávací zdroje zaměřené na konkrétní dovednosti, které pomáhají studentům při osvojování nového efektivního myšlení a chování, přičemž investovat musí jen několik minut týdně.

Mikrokurzy jsou koncipovány jako samostudium a skládají se z krátkých videí, článků, nástrojů a výzev k praktické aplikaci. Jsou rozvrženy do tří týdnů, takže studenti mohou postupem času zlepšovat své schopnosti a dosahovat trvalých výsledků.

 

Možnosti přístupu k digitálním mikrokurzům 

FranklinCovey Impact Platform

Poznávací karta

Tento nástroj Impact Platformy zajišťuje zájemcům přístup ke kurzům a lekcím prostřednictvím kompetencí. Účastníci vzdělávání mohou na stránce s kompetencemi přidávat digitální kurzy či lekce ke svým úkolům kliknutím na tlačítko Přihlásit se.

FranklinCovey Impact Platform

360° hodnocení 

Do jednotlivých kurzů či lekcí se lze přihlásit na základě výsledků 360° hodnocení  kliknutím na tlačítko Přihlásit se do vedle požadované dovednosti.

FranklinCovey Impact Platform

Platforma pro administrátory

Adninistrátoři mohou kurzy a lekce účastníkům přiřazovat prostřednictvím administrátorské platformy. Tím je zajištěno, že si studenti zvyšují kvalifikaci v oblastech, které jsou pro jednotlivce, tým nebo organizaci klíčové.

 

Nabídka mikrokurzů 


VEDENÍ TÝMUObrázek1

Odpovědnost

Stanovení jasných standardů a jejich dodržování vámi i ostatními, abyste dosáhli nejdůležitějších cílů.

 
VEDENÍ TÝMU koučování

Koučování

Vedení členů týmu k rozšiřování dovedností a zvyšování samostatnosti při řešení problémů.

 

 
VEDENÍ TÝMU rozvoj talentů

Rozvoj a udržení talentů

Formování rolí a povinností každého člena týmu tak, aby bylo zajištěno zapojení, zájem a růst.

 

 
VEDENÍ TÝMU vedení hybridních týmů

Vedení hybridních týmů

Podpora profesního rozvoje a vytváření příležitostí pro kariérní postup.

 
VEDENÍ TÝMU noví zaměstnanci

Noví zaměstnanci

Zajistit, aby se noví zaměstnanci rychle stali spokojenými členy týmu s vysokou mírou přínosu.

 

 
VEDENÍ TÝMU udržení týmu

Udržení týmu

Zajistit, aby vaši nejlepší pracovníci zůstali zapojenými členy týmu s vysokou mírou přínosu.

 

 
VEDENÍ SEBE SAMA vedení hybridních týmů

Dosahování cílů

Sestavení plánu a věnování se činnostem, které mají maximální význam pro dosažení osobních a týmových cílů.

 
VEDENÍ SEBE SAMA karierní rozvoj

Kariérní rozvoj

Podpora profesního rozvoje a vytváření příležitostí pro kariérní postup.

 

 
VEDENÍ SEBE SAMA vytvoření důvěryhodnosti

Budování důvěryhodnosti

Cílem je být lidmi, na kterých vám záleží, vnímán jako sebevědomý, schopný a důvěryhodný člověk a zvýšit tak svou reputaci.

 

 
VEDENÍ SEBE SAMA individuální cíle

Individuální cíle

Stanovení těch správných cílů a vypracování plánu za účelem zvýšení šance na jejich splnění nebo překročení.

 

 
VEDENÍ SEBE SAMA řízení energie

Řízení energie

Soustředit se na své fyzické a duševní zdraví, abyste si každý den zachovali výkonnost a byli stále úspěšní.

 

 
VEDENÍ SEBE SAMA stanovení cílů

Stanovení cílů

Určení měřitelných cílů, které jsou jasné, konkrétní a ovlivňují osobní i týmové priority.

 

 
VEDENÍ SEBE SAMA hospodaření s časem

Hospodaření s časem

Přestat plýtvat časem na nepodstatné činnosti a soustředit se na ty nejdůležitější věci.

 

 
ÚSPĚŠNÁ KULTURA jednání s integritou

Jednání s integritou

Ukažte ostatním, že jednáte čestně, odvážně a pokorně, abyste si u všech spolupracovníků vybudovali pověst bezúhonného člověka.

 

 
ÚSPĚŠNÁ KULTURA adaptabilita

Přizpůsobivost

Zachovejte si v dobách nejistoty flexibilitu, aby se vám dařilo bez ohledu na okolnosti a překonávali jste požadované výsledky.

 

 
ÚSPĚŠNÁ KULTURA řešení nevědomých předsudků

Řešení nevědoméých předsudků

Identifikujte a vyřešte předsudky, aby se všem dařilo a maximálně přispívali.

 

 
ÚSPĚŠNÁ KULTURA budování vztahů

Budování vztahů

Posilování profesních vazeb za účelem zlepšení výkonnosti a zvýšení šance na úspěch.

 

 
ÚSPĚŠNÁ KULTURA kreativita

Kreativita

Veďte svůj tým k nacházení nových a lepších řešení největších problémů a povede to k jeho vyšší výkonnosti.

 

 
ÚSPĚŠNÁ KULTURA řešení nevědomých předsudků

Uvědomit si předsudky

Zjistěte, kde možná uplatňujete mentální zkratky, které omezují přínos váš vlastní i ostatních, a umožněte každému maximálně přispět.

 

 
ÚSPĚŠNÁ KULTURA noví zaměstnanci

Vedení změnou

Veďte svůj tým v nejistotě s jistotou, využijte každou změnu a dosáhněte lepších výsledků.

 

 
ÚSPĚŠNÁ KULTURA důvěra

Důvěra

Rozvíjejte tuto zdánlivě nepolapitelnou dovednost, která vám i týmu umožní dosahovat lepších výsledků rychleji.

 

 
DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ vztah s nadřízeným

Vztah s nadřízeným

Převezměte větší odpovědnost za zlepšení vztahů se šéfem a dalšími vlivnými lídry jako záruka oboustranného úspěchu.

 

 
DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ vyjednávání

Vyjednávání

Naučit se, jak sebevědomě, zodpovědně a společnými silami jednat tak, aby výsledkem byla výhra pro všechny zúčastněné.

 

 
DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ strategické zaměření

Strategické zaměření

Věnujte čas a energii týmu nejpřínosnější práci za účelem dosažení nejdůležitějších cílů.

 

 
DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ strategické myšlení

Strategické myšlení

Komplexní myšlení jako předpoklad k nalezení tvůrčích řešení a přijímání lepších rozhodnutí.

 

 
DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ stanovení vize

Stanovení vize

Vytvoření a sdílení poutavé vize, která bude všechny členy týmu podněcovat k tomu, aby se soustředili na dosažení cíle.

 

 
KOMUNIKACE email

E-mail

Rychlé psaní srozumitelných e-mailů, které zaujmou pozornost příjemců a vysvětlí jim, co chcete sdělit.

 

 
KOMUNIKACE zpětná vazba

Poskytování a přijímání zpětné vazby

Vyhledávejte a sdílejte včasnou a použitelnou zpětnou vazbu, která vám i kolegům pomůže zlepšit výkon.

 

 
KOMUNIKACE přesvědčování ostatních

Přesvědčování ostatních

Využití vysoce efektivní komunikační taktiky k posílení vlastního vlivu a získání podpory ostatních.

 

 
KOMUNIKACE vedení prezentací

Vedení prezentací

Naučte se formulovat a předávat svá sdělení tak, abyste posluchače získali na svou stranu.

 

 
KOMUNIKACE zpětná vazba

Přijímání zpětné vazby

Usnadněte ostatním sdílení konstruktivních podnětů, pozitivně je přijímejte a využívejte ke zlepšení procesů.

 

 
KOMUNIKACE psaní

Psaní

Rychlé psaní srozumitelných zpráv, které zaujmou pozornost příjemců a předají vaše sdělení.

 

 
SPOLUPRÁCE setkání ve dvou

Setkání ve dvou

Využití těchto cenných schůzek ke sblížení s nadřízeným a dosažení pokroku v oblasti nejvyšších priorit.

 

 
SPOLUPRÁCE setkání ve dvou

Vedení setkání ve dvou

Pomocí efektivních setkání ve dvou podporujte zapojení a zjistěte, co je pro vaše přímé podřízené nejdůležitější.

 

 
SPOLUPRÁCE vedení setkání ve dvou

Vedení obtížných rozhovorů

Stanovení jasných standardů a jejich dodržování vámi i ostatními za účelem dosažení nejdůležitějších cílů.

 

 
SPOLUPRÁCE řešení konfliktů

Řešení konfliktů

Stanovení jasných standardů a jejich dodržování vámi i ostatními za účelem dosažení nejdůležitějších cílů.

 

 
SPOLUPRÁCE vedení porad

Vedení porad

Vedení efektivních a účinných porad, kterých se lidé rádi účastní.

 

 
SPOLUPRÁCE řízení projektů

Řízení projektů

Stanovení jasných cílů a očekávání projektu, abyste vše zvládli včas a v rámci rozpočtu.

 

 
SPOLUPRÁCE práce na dálku

Práce na dálku

Zůstaňte produktivní a ve spojení navzdory vzdálenosti s cílem zvýšit zapojení a výkonnost.

 

 

Prozkoumejte více z Impact Platformy

Jako administrátor

Pomoc pro administrátory při zavádění, správě a vyhodnocování plánů rozvoje a vybraného obsahu.

Zjistit Více

Jako účastník

Pomoc účastníkům, jak vytěžit z profesního rozvoje maximum.


Zjistit Více

Průběžné vzdělávání

Cílené využití v praxi pro trvalou změnu chování.


zjistit Více

Digitální mikrokurzy

Studium požadovaných dovedností stanoveným tempem.

zjistit Více

 

Spolupracujte s námi.
Vyžádejte si demoverzi.